Fusie Woningstichting Gouderak en Mozaïek Wonen een feit

Moordrecht/Gouda – Woningstichting Gouderak en Mozaïek Wonen uit Gouda hebben hun handtekening gezet  onder de fusieakte. Daarmee was de fusie op 30 december 2020 een feit. Mozaïek Wonen is nu de nieuwe verhuurder van de huurders van Woningstichting Gouderak. In een brief die  komende week verzonden wordt, heet de woningcorporatie haar nieuwe huurders van harte welkom.

Waarom fusie
Uit onderzoek is gebleken dat een fusie van toegevoegde waarde is voor zowel de huurders als de woningzoekenden in het werkgebied. Woningstichting (Wst.) Gouderak is met haar kleine organisatie onvoldoende in staat de volkshuisvestelijke opgaven en de steeds ingewikkeldere wet- en regelgeving op te pakken. Hierdoor kan ze niet meer garant staan voor de kwaliteit van haar dienstverlening aan haar huurders. Dit was de belangrijkste reden om tot een fusie over te gaan. Het werkgebied sluit mooi aan op dat van Mozaïek Wonen.

 Blij voor de huurders en woningzoekenden
Atti Poelstra, directeur-bestuurder a.i. Wst. Gouderak: “Als woningstichting zijn we blij met de fusie, vooral voor onze huurders en woningzoekenden die we nu goede dienstverlening kunnen blijven bieden.” Ron de Haas, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen: “Voor Mozaïek Wonen is een belangrijke reden voor fusie dat zij continuïteit kan bieden in de dienstverlening aan de huurders van Wst. Gouderak, zonder dat dit ten koste gaat van haar eigen ambities.” Naast de dienstverlening neemt  Mozaïek Wonen de verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting in Gouderak over, ook als het gaat om het verbeteren en verduurzamen van de woningen en het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen.

Het kantoor en website woningzoekenden
Mozaïek Wonen houdt het kantoor in Gouderak twee dagdelen per week open. Dat was zo en dat blijft zo. Daarnaast is Mozaïek Wonen natuurlijk bereikbaar via de gebruikelijke kanalen: telefoon, e-mail  en zijn de huurders welkom op het kantoor in Gouda en Moordrecht. Voor woningzoekenden blijft www.wonenindekrimpenerwaard.nl de plek om op zoek te gaan naar een woning in Gouderak. Mozaïek Wonen verhuurt ongeveer 10.000 woningen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht, Wst. Gouderak had 370 woningen in haar bezit in Gouderak.