Droogtescan geeft beeld van vochtigheid in de dijken

Zuidplas – Op meetlocaties in Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen zijn begin dit jaar meetsensoren in de droogtegevoelige dijken geplaatst. Door de meetresultaten te vergelijken met satellietdata krijgt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) een beter inzicht in hoe de dijk reageert op langdurige droogte.

Droge perioden in het voorjaar en de zomer zorgen voor uitdroging van droogtegevoelige kades. Een tekort aan neerslag leidt op verschillende locaties tot scheurvorming.

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) gaat na onder welke omstandigheden droogtescheuren ontstaan en welke invloed zij hebben op de dijken.

De sensoren meten ter plaatse de vochtigheid in de kades. Daarnaast wordt op basis van satellietdata de vochtigheid van de kades ingeschat en in een app zichtbaar gemaakt. Deze gegevens worden vervolgens met elkaar vergeleken. Dit wordt een droogtescan genoemd.

Deze droogtescan geeft een beeld van de staat van de kade. Zo weet het HHSK in de toekomst nog beter wanneer ze de kades extra moeten controleren en hoe HHSK de dijken het best kan verstevigen.

De meteorologische droogte vormt geen goede maatlat voor de droogte van de dijken zelf. Daarvoor is visuele inspectie nodig, maar aanvullend loopt er nu ook dit onderzoek om te zien of satellietinformatie daarbij kan helpen.

De metingen in de gemeente Zuidplas zijn onderdeel van een onderzoek van een samenwerking van STOWA, TU Delft en drie hoogheemraadschappen in Zuid-Holland. Op tien locaties vinden bij de drie waterschappen (Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard) gelijke metingen plaats. Met dezelfde sensoren en meetfrequenties. De beschikbaarheid van de eerste resultaten wordt eind 2020 verwacht.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK). Doel van dit meerjarige programma is om de provincies en waterschappen concrete handvaten te geven bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor de zorg en toetsing van waterkeringen. En de onderzoeken worden uitgevoerd met het doel de veiligheid van de regionale keringen te verbeteren. De aard van de onderzoeken varieert van eenvoudige verkenningen tot complexe studies.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl