Wat doe je over een jaar? Thuis of op kantoor werken? Deel II:

Freelance Asian woman working at home, business female working on laptop and using mobile phone drinking coffee sitting on table in the garden in morning. Lifestyle women working at home concept.

Gouda – Met de kennis van nu denken Goudse HR managers van grote kantoren dat 95% van de huidige personeelsbezetting nog in dienst is.  Voor een goede beeldvorming laten we eerst nog even de conclusie van het eerste deel  van ons trend onderzoek zien via het onderstaand schema.

Trend over een jaar Uitkomst via HR managers Uitkomst van vragen aan thuiswerkers zelf
Voorkeur thuiswerken 27% 22%
Deels kantoor, deels thuis 70%* 67%
Voorkeur kantoor   3% 11%

 

*Voorkeur van medewerkers om zelf de verhouding te bepalen.

 

Bijna 70% wil dus ook na de coronacrisis thuis blijven werken, mits het uit een mix bestaat van thuis en op kantoor. Bovendien zegt gemiddeld 25% volledig thuis te willen werken. Als deze twee uitkomsten werkelijkheid gaan worden dan zal dat grote gevolgen hebben. In dit deel richten we ons op het menselijke aspect, de voorzieningen en de financiële kant.

Thuiswerken en -studeren geeft werkdruk en stress
De Erasmus Universiteit stelde ons een intern onderzoek beschikbaar dat zij hielden onder bijna 5000 studenten en 1300 medewerkers. Daarin komt tot uiting dat er al voor de coronacrisis een hoge druk en stress werd ervaren maar dat er nu sprake blijkt te zijn van nog meer druk en stress dan eerder het geval was. Het blijkt medewerkers beter af te gaan dan studenten, maar de functie en de thuissituatie zijn zeer bepalend. Zorgtaken spelen een grote rol en alleenstaanden ervaren meer eenzaamheid. Opvallend is dat 73% van de studenten aangeeft dat afleiding door huisgenoten, motivatie en concentratie het studeren lastig maakt.
Deze klachten vernamen wij ook bij een ander onderzoek waar het voortgezet en middelbaar onderwijs betrof.

Van de medewerkers geeft iets meer dan de helft bij het Erasmus onderzoek aan dat thuiswerken ze goed afgaat. Voor 16% geldt dat thuiswerken hen geen succes is. Uit ons eigen onderzoek bleek dat bijna 70% voorstander van thuiswerken is. Dat dit percentage hoger is dan ruim de helft van de universiteit medewerkers, heeft waarschijnlijk als oorzaak dat de 70% bestaat uit medewerkers die deels op kantoor en deels thuis willen werken.

Conclusie: Een op de medewerker afgestemde thuiswerksituatie zal noodzakelijk zijn om thuiswerken tot een structureel succes te maken.

Voorzieningen bij thuiswerken zoals een ergonomische werkplek
Wij stelden in ons onderzoek aan de HR managers de vraag of er bijgedragen wordt aan een ergonomisch verantwoorde werkplek. Door het vele thuiswerken blijkt dat dit onderwerp over een jaar veel meer aandacht gaat krijgen dan nu het geval is:

 

Vraag: ja Gedeeltelijk nee
Draagt u nu bij aan de thuiswerkplek? 34% 33% 33%
Hoe zal dat over een jaar zijn? 33% 67% 0%

 

Ontwerpers, ergonomen en producenten hebben jaren gewerkt om kantoormeubilair te ontwerpen dat aansluit op de ergonomische verhoudingen van het menselijk lichaam. Bij de inrichting van kantoren was er regelmatig inmenging van de Arbodienst. Deze dienst antwoordt desgevraagd dat men nu alleen uitrukt bij klachten maar die blijken niet te komen. Noch van de werkgever, noch van de thuiswerker. Daarop hebben we contact gezocht met verscheidene fysiotherapeuten in Gouda en wat blijkt? Nu er zoveel kantoorwerk thuis wordt verricht is het aantal mensen met lichamelijke klachten beduidend toegenomen. Het gaat dan om rug-, nek- en armklachten en nagenoeg allemaal te relateren aan slechte voorzieningen bij het thuiswerken. Wat dit betreft is het een goede ontwikkeling dat werkgevers blijk geven van meer aandacht te gaan besteden aan dit probleem en ook een materiële en/of financiële bijdrage hiervoor willen leveren. Wil je half liggend op de bank  of aan de zo genaamde keukentafel je werkzaamheden blijven verrichten, maak dan bij voorbaat een afspraak bij de fysiotherapeut. Overigens vraagt langdurig thuiswerken eveneens aandacht voor de juiste verlichting, geen geluidshinder en ventilatie.

Thuiswerken zou miljarden opleveren maar wie strijkt dat op?
Accountantskantoor PwC heeft een onderzoek gedaan naar wat de opbrengst zou zijn als Nederlanders na de coronacrisis minimaal één dag vaker vanuit huis zouden werken. De uitkomst: 3,9 miljard euro! PwC ging er van uit dat de helft van ongeveer negen miljoen werkende Nederlanders vanuit huis kan werken. Door die één dag per week meer kan dat de werkgevers 1,681 miljard euro besparen. Dat zit vooral in besparing door lagere huurkosten voor kantoorruimte, minder energielasten en minder catering. Hier wordt er kennelijk vanuit gegaan dat de overbodige vierkante meters kantoorruimte gemakkelijk af te stoten zijn.

Ook werknemers kunnen er van profiteren
In totaal zouden de werknemers goed zijn voor een besparing van 1,120 miljard euro per jaar. Ze worden weliswaar geconfronteerd met hogere energielasten maar geven veel minder uit aan woon-werkverkeer. Werknemersbonden staan inmiddels klaar om een hoge vergoeding voor thuiswerken te eisen, maar is dat wel realistisch? De lunch thuis moet men zelf bekostigen maar op het werk moet ook voor de lunch betaald worden. De tijd die men aan woon-werkverkeer kwijt was komt nu vrij voor andere zaken en dat is pure winst voor de werknemer. Voorts zullen de meeste werkgevers wel bereid zijn om extra voorzieningen zoals elektriciteit en internet te vergoeden.
Het restant om tot de besparing van 3,9 miljard euro te komen wordt opgehoest door milieuwinst. Die ene dag extra vanuit huis levert een milieuwinst op van 606 kiloton aan CO2 uitstoot in Nederland, aldus PwC.


Zijn er dan geen nadelen?
PwC zegt daarover dat thuiswerken dan wel geld bespaart maar er zijn ook flinke implicaties voor de bedrijfscultuur. Zo loopt samenwerking minder vlot en het is nog helemaal niet duidelijk welk effect thuiswerken heeft op verzuim en productiviteit. Een consequentie hebben we in dit artikel zelf al aangekaart; de ergonomisch verantwoorde werkplek.

In deel III zullen de economische gevolgen van het thuiswerken aan de orde komen en die kunnen verstrekkend zijn.

Lees hier het eerste deel: Werk je over een jaar thuis of op kantoor?

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl