Turfmartkerkrapport StAB openbaar gemaakt

Gouda – Het rapport van het StAB over de Turfmarktkerkaffaire is gisteren in de loop van de dag door het College van B&W openbaar gemaakt. Vorige week besloot het College het rapport onder vertrouwelijkheid te delen met de gemeenteraad. Die mocht er daardoor niet openlijk over praten. Na druk van raadslid Jan de Koning (GBG), heeft het College de stukken nu toch openbaar gemaakt. Onderdeel van de stukken is de reactie van de gemeente op het conceptrapport. Daarin ziet zij ‘cruciale fouten’. Het StAB zag hierin geen aanleiding hun conclusies te wijzigen.

Onder de stukken zijn het adviesrapport, met daarin de conclusies dat de kerk niet op instorten stond. Ook is een uitgebreide reactie van het College te vinden op de bevindingen die het StAB doet in hun conceptrapport. In een 35 pagina’s tellende bijlage trekt het College de werkwijze en conclusies van de instantie in twijfel. Zo stelt zij dat de instantie ‘niet zorgvuldig is geweest’ om redenen van tijdsdruk. Daardoor zitten er volgens hen ‘(cruciale) fouten in het conceptrapport’. Ook heeft het College kritiek op het StAB omdat zij geen contact zou hebben gehad met de experts, betrokken bij de sloop: Pelecon, Dekker, Geelhoed Engineering, SWECO en toezichthouders.

De argumentatie van het College is door het StAB meegenomen in hun definitieve rapport, dat onlangs naar buiten is gebracht, maar leidde niet tot aanpassing van de conclusies. Het is daarom de vraag of de Rechtbank gevoelig is voor deze zienswijzen. Eigenaar van de voormalige Turfmarktkerk Khalid Boutachekourt zegt in een toelichting dat beide partijen nu vier weken de tijd hebben om een reactie te geven op het definitieve rapport. Naar verwachting zal daarna een zittingsdatum worden geprikt voor de rechtszaak.

Het rapport is voor iedereen hier in te zien: https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/15daa582-624d-46e4-ab17-4f8ffdd65e4a