Tijdlijn Gouda: bijna 750 jaar

Tijdlijn in het echt beleven? Neem een bezoekje aan Gouda Cheese Experience aan de Agnietenstraat

Gouda – De kaasstad van de wereld heeft bijna 750 jaar stadsrechten. Maar hoe is dit eigenlijk allemaal gegaan? Dit is hoe de plaats uitgroeide tot de stad die ze nu is.

1050    Eerste activiteit
De eerste activiteit begon in de 11e  eeuw. Rond 1050 besloten de graven van Holland en de bisschoppen van Utrecht een gebied te ontginnen in de huidige omgeving van Gouda. Die werd vervolgens gebruikt voor het verbouwen van graan.

1139    Latijnse naam Gouwe
Het jaar waarin Gouda voor het eerst wordt genoemd. De stad dankt zijn naam aan de Latijnse vertaling van het woord Gouwe.

1272    Stadsrechten
Graaf Floris V geeft Gouda stadsrechten, omwille van de gunstige ligging als handelsstad. Gouda heeft dan 1000 inwoners.

1308    Donkere sluis
De bouw van de Donkere Sluis.

1350    Verdedigingswerken
Aanleg van verdedigingswerken. De aanleg van singels werd bepalend voor de vorm die Gouda nog steeds heeft.

1361    Grote stadsbrand
De grote stadsbrand. Alles wordt hierbij verwoest, ook de eerste St. Janskerk. Hierna wordt het kasteel aan de IJssel gebouwd.

1395    Goudse kaasmarkt
Het stadsbestuur koopt een stuk grond midden in de stad voor het houden van een kaasmarkt. Boeren in de omgeving kunnen hier hun kaas verhandelen.

1448    Stadhuis
Na een 2e grote stadsbrand wordt midden op de markt een stenen stadhuis gebouwd. Hierin zetelt het gemeentebestuur en wordt recht gesproken.

1470    Bierstad
Gouda beleeft zijn hoogtepunt als belangrijkste bierstad van Holland. Er zijn wel 200 brouwerijen die jaarlijks 15 miljoen liter bier maken. Het meeste is bestemd voor de export.

1475    Erasmus
Erasmus, onwettig kind van een priester en diens huishoudster wordt geboren. Hij gaat in Gouda naar school tot hij intreed bij het klooster in Haastrecht.

1552    St. Janskerk
Na een 3e stadsbrand, veroorzaakt door blikseminslag in de kerk, brandt de St. Janskerk opnieuw uit. De kerk wordt herbouwd in de huidige vorm.

1572    Geuzen
Onder leiding van Adriaan van Swieten verovert een klein legertje Geuzen Gouda. De opdracht is afkomstig van prins Willem van Oranje. Met twee stuks geschut overmannen zij het kasteel. De nieuwe protestanten verbieden de katholieke godsdienst, de reformatie.

1668    De Waag
Alle goederen van het omliggende platteland worden gewogen bij de Waag. Zij wordt het centrum van de Goudse handel.

 

1673    Rampjaar
Na een desastreuze aanval van de Fransen breekt in 1673 de pest uit. 20% van de Gouwenaars (3000 mensen) komt om.

1750    Goudse kleipijp
Gouda staat wereldwijd bekend om zijn tabakspijp. Op het hoogtepunt zijn 3500 Gouwenaars (50%) werkzaam in deze industrie.

1810    Goudse stroopwafel
Eerste vermelding van de Goudse stroopwafel. Gedurende de 19e eeuw wordt de wafel in steeds meer bakkerijen gebakken. Groeit uit tot geliefde internationale lekkernij.

1858    Oprichting Goudse kaarsenfabriek
De industriële revolutie veranderd ook Gouda, de Stearine Kaarsenfabriek wordt opgericht (heden Croda).

 

1860    Laatste terechtstelling
In Gouda worden misdadigers al eeuwenlang terechtgesteld aan de achterkant van het Stadhuis. In 1860 is Piet Pijnacker de laatste die op het schavot staat.

1898    Gouds plateel
Plateelfabriek Zuid-Holland wordt opgericht en luidt de opkomst in van het Gouds plateel. Veel pijpenfabrieken stappen hierop over.

1944    Bombardementen station
In de oorlog wordt het station gebombardeerd. November 1944 raken de geallieerden twee keer de spoorlijn, waarbij meerdere slachtoffers vallen. In totaal komen in de oorlog bijna 400 joodse Gouwenaars om.

1956    Kaarsjesavond
Als dankbetuiging stuurt het Noorse Kongsberg de eerste kerstboom. Nadat de kaarsenfabriek (2 jaar later) kaarsen schenkt is kaarsjesavond geboren.

2022    750 jaar stadsrechten
Feestjaar om te vieren dat Floris V Gouda 750 jaar geleden stadsrechten gaf.