Start Liesbreukcentrum Samen+ in het Groene Hart Ziekenhuis

Gouda- Vanaf 1 februari 2021 worden de liesbreukoperaties van Alrijne Ziekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis in het Liesbreukcentrum in Alphen uitgevoerd.

 

Het ziekenhuis werkt al sinds 2015 samen met het Groene Hart Ziekenhuis/ Alrijne Ziekenhuis binnen het samenwerkingsverband Samen+. Binnen Samen+ benutten ze elkaars expertise en delen kennis en ervaringen.

Het Groene Hart Ziekenhuis en Alrijne Ziekenhuis hebben veel ervaring op het gebied van liesbreukchirurgie. De gedeelde kennis en ervaring vergroten de kwaliteit van de voorlichting, behandeling en nazorg. Liesbreukoperaties vinden plaats in dagbehandeling op de Alrijne locatie Alphen aan den Rijn. Er zijn ook patiënten voor wie het niet geschikt is om op een dagbehandelingslocatie geopereerd te worden, bijvoorbeeld door een relevante medische voorgeschiedenis. In dat geval zal de ingreep op de hoofdlocatie van het eigen ziekenhuis plaatsvinden.

Dankzij de samenwerking binnen Samen+ is het risico op complicaties kleiner en verloopt de behandeling doorgaans sneller. Maar de samenwerking biedt meer mogelijkheden. Er wordt bijvoorbeeld ook meer onderzoek gedaan.

De behandelingen binnen Samen+ worden de komende maand verder uitgebreid. Vanaf half februari wordt ook gestart met samenwerking op het gebied van operaties aan een middenrifbreuk.