Routings, infographics en oppervlaktespray… Welkom terug op school!

Gouda – De kogel door de kerk, de knoopt gehakt: op 2 juni gaan landelijk ook de middelbare scholen weer open. De informatiestromen komen, na de persconferentie van premier Rutte op 19 mei, voorzichtig op gang. Ouders en leerlingen worden geïnformeerd over maatregelen, richtlijnen en protocollen. En dat pakken de Goudse scholen voor voortgezet onderwijs allemaal op hun eigen manier aan.

Het Segment, regionale school voor Praktijkonderwijs
Het Segment geeft in een brief aan ouders/verzorgers aan zich de komende weken te richten op ‘beperkte basisactiviteiten’. Alle extra activiteiten worden gecanceld. Leerlingen uit de verschillende leerjaren zijn allemaal op een vaste weekdag op school. Leerlingen volgen praktijkvakken, oefenen voor examens of hebben contact met hun mentor. Het theorieonderwijs op afstand krijgt een vervolg op de andere schooldagen. De examens van de vijfdejaarsleerlingen staan gepland op 26 en 28 mei en op 4 juni volgt de uitslag van deze examens. In de brief zet Arian Koops, directeur, de regels vanaf 2 juni op rij. Enkele voorbeelden: een voor een naar binnen, handen desinfecteren en in school de verplichte looproutes volgen.

Coornhert Gymnasium
Judith Cramer, plaatsvervangend rector van het Coornhert Gymnasium licht in de nieuwsbrief van de school toe hoe er vanaf 2 juni zo veel mogelijk ‘coronaproof’ te werk wordt gegaan. Het Coornhert stelt zich ten doel alle leerlingen in ieder geval 1 lesdag van de week op school te zien, verder blijft er sprake van thuisonderwijs, en hetzelfde geldt voor collega’s; ook zij zijn in ieder geval weer een dag van de week op school. Iedereen krijgt gelegenheid ‘anderhalvemeter-onderwijs’ te ervaren voor (toets)weken en het komende cursusjaar.

Ouders/verzorgers kunnen het protocol van het Coornhert, dat voortvloeit uit de richtlijnen van het RIVM, downloaden via een linkje. In dit protocol zijn al zo veel mogelijk maatregelen ‘afgedekt’:

Uitgaande van het bewaren van 1,5 meter afstand kan er ongeveer 20 tot 30% van de leerlingen tegelijkertijd op school aanwezig zijn. Dit zijn 5 tot 9 leerlingen per les. Ook het Coornhert maakt routings door het gebouw en er worden infographics opgehangen die leerlingen en docenten herinneren aan de regels. Leerlingen gaan bij voorkeur tijdens de les naar het toilet, waar een toiletjuffrouw aanwezig zal zijn. Bij de ingang van de school en in alle lokalen maken leerlingen en medewerkers gebruik van desinfecterende gel, zeep, papieren handdoekjes en oppervlaktesprays.

Antoniuscollege
Op het Antoniuscollege worden klassen gesplitst in 2 groepen: A en B. Wanneer groep A op school is, volgt groep B thuis dezelfde les via Teams. Een toelichting op de maatregelen is nog in de maak. Het Antonius kijkt in een brief aan ouders/verzorger al wel vooruit naar het eind van het schooljaar. Voor 2 juni volgt er een voorlopig plaatsingsadvies voor het schooljaar 2020/2021, gebaseerd op de tot nu toe bekende gegevens: de resultaten tot en met half maart, de inzet, werkhouding en CITO-score. Het docententeam adviseert over overgang, doubleren of afstromen naar een ander niveau.

Rector Ank Brent: ‘Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen [de komende weken, red.] naar school komen omdat voor ons  naast het cognitieve aspect, het sociale/persoonlijke aspect een belangrijke rol speelt. We zorgen er dan ook voor dat er meerdere momenten per week met de tutor worden ingeroosterd. We kiezen niet voor alleen online lessen als er ruimte wordt geboden leerlingen weer fysiek te ontmoeten. De meerwaarde van direct contact voor het functioneren en welbevinden van leerlingen onderschrijven wij en daar willen wij ruimte aan bieden. Uit de enquêtes gehouden onder leerlingen en ouders komt deze behoefte ook naar voren. Hybride onderwijs is nieuw voor ons allemaal maar samen gaan we ervoor er een succes van te maken! De situatie verandert niet “opeens” in het schooljaar 2020-2021 dus deze periode levert veel input op voor de organisatie van het komende schooljaar.’

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl