Ontluisterend inkijkje in drugscriminaliteit Gouda

Gouda – 620 drugssubjecten, die in vijf jaar tijd 11.083 drugsmisdrijven pleegden. De cijfers uit het recente onderzoek naar drugscriminaliteit, ‘van grammen en de kilo’, zijn niet mals. Het rapport dat de bureaus Beke en Bervoets uitvoerden over de periode 2015-2020, geeft een ontluisterend beeld van de hoeveelheid drugsdelicten in Gouda. Maar misschien nog wel ernstiger; het constateert een tekortschietende bestrijding van die criminele wereld. De instanties hebben vooral zicht op de (lagere) dealers en runners. De hogere criminele netwerken blijven hierdoor intact, concludeert het rapport.

Het onderzoeksrapport werd eerder dit jaar al aangeboden aan de Goudse gemeenteraad, maar was tot voorkort vertrouwelijk. Vorige week besloot de raad het rapport echter openbaar te maken. De feiten liegen er niet om. In vijf jaar tijd werden 620 personen gepakt voor drugsdelicten, zoals het op straat verhandelen van harddrugs. Sommigen moeten vaker zijn opgepakt, want zij pleegden gemiddeld 18 delicten per persoon. Wie zijn deze mensen en wat doet Gouda eraan om deze criminaliteit aan te pakken?

Wie
Het grootste deel van de daders, 43%, kwam uit Gouda, slechts 9% kwam uit Bodegraven-Reeuwijk en 6% uit Rotterdam (overige elders). Uit het onderzoek blijkt verder dat de gemiddelde leeftijd van de groep met 29 jaar relatief laag is. Ook is het aandeel minderjarigen sinds het vorige onderzoek, in 2015, toegenomen tot 12%. Het totale aantal delicten is sinds 2015 niet sterk veranderd. De onderzoekers stellen vast dat de groep veelal wordt gevormd door mensen met een Nederlands-Marokkaanse achtergrond. Een deel heeft een Licht Verstandelijke Beperking (LVB).

Wat gaat mis?
Opmerkelijke is dat vooral de onderste lagen van de drugswereld in beeld lijken te zijn. Op de lokale handel heeft de politie zicht, maar de ‘grote vissen’, die hoger in de hiërarchie staan, blijven buiten beeld. ‘Het is onbekend welke rol de drugshandel in Gouda op bovenlokaal (nationaal en internationaal) speelt’, schrijven de onderzoekers. En: ‘In 2015 was een van de bevindingen dat de drugsmarkten minder overzichtelijk werden. Groepen mengden zich en de ‘grote jongens’ bleven uit het zicht van instanties, zoals de politie. Deze trends lijken zich te hebben voortgezet in 2020’.

Hoewel niet in beeld worden er wel degelijk verbindingen verwacht met steden buiten Gouda, zoals het nabijgelegen Rotterdam. Maar omdat sinds 2015 geen regionale rechercheprojecten meer zijn gedaan is het zicht hierop haast verdwenen. Gouda lijkt zelf wel enig zicht te hebben op zogenaamde criminele families, waarbij de gehele familie in de drugscriminaliteit zit. Zij hebben vaak relatief veel invloed in het lokale wereldje.

Hoe nu verder?
De gemeente schreef eerder dit jaar dat zij vooral wat kan betekenen ‘in preventie, bestuurlijke handhaving en het opleggen van boetes’. Ook schreef de gemeente te doen aan ‘verstoring van criminele families door individuele benadering en beïnvloeding van leden van die families’. Onder preventie valt bijvoorbeeld jeugdwerk, dat jongeren minder vatbaar kan maken voor de criminaliteit. Andere aanbevelingen die kunnen helpen zijn het verminderen van arbeidsdiscriminatie, LVB-problemen, schulden, schooluitval en negatieve rolmodellen.

Het is nog onduidelijk waarom er minder regionaal onderzoek plaatsvindt en wat er wordt gedaan om de ‘grote vissen’ in de toekomst wel te kunnen pakken. Later meer.

Door de redactie