Onderwijsproject: bouw een ‘H2-Onderwijs- en demonstratiebus’

Gouda – In samenwerking met o.a. het MBO Rijnland Gouda wordt een rijdend leslokaal ontwikkeld om mbo- leerlingen van de opleiding MBO Smart Technology in Gouda wekelijks te vervoeren naar de bedrijven waar zij hun technische praktijklessen volgen. De apparatuur ín de bus faciliteert de docenten om tijdens de rit het lesgeven te starten.

Het project ‘H₂Onderwijs- & Demonstratiebus’ heeft verder tot doel een duurzame bus te ontwikkelen die verschillende mogelijkheden biedt op het gebied van onderwijs, techniek en innovatie. Niet alleen het doceren ín de bus is een onderwijsdoel. Ook het onderhoud áán de bus biedt voldoende mogelijkheden voor technisch onderwijs. Daarnaast is de bus een rijdende showcase, die voor verschillende evenementen op het gebied van techniek of duurzaamheid kan worden ingezet.

Intussen staat de bus in Delft en wordt daar gemodificeerd naar 100% elektrisch en wordt hij voorbereidt tot een (100% schone) demonstratie energiecentrale, inclusief de toepassing van waterstof H2O. Voor verbouwing en exploitatie worden nog aanvullende partners gezocht. Zie het interview ( link ) met directeur Martin Seiffers van Accenda over de komst van de bus link.

Inmiddels zijn er metingen gedaan en simulaties uitgevoerd om motorkeuzes en energiecapaciteit te bepalen. Op basis van deze gegevens is een elektromotor besteld  en zijn er batterijpakketten uit Tesla’s ingekocht. Ondertussen heeft een groep MBO-studenten een workshop verzorgd rondom het thema waterstof. Hiervoor zijn kleine waterstof productie-units gemaakt om tests en metingen te kunnen doen. De feedback was unaniem positief.

Onderwijssector, bedrijven en overheden worden opgeroepen zich aan te melden wanneer er interesse bestaat om ook gebruik te gaan maken van het ontwikkelde lesmateriaal rondom hernieuwbare energie en waterstof. Het lesmateriaal zal dan zoveel mogelijk toespitst worden op de specifieke kennisbehoefte.

Voor meer informatie : neem contact op met projectcoördinator Marieke van der Kleij, email mariekevanderkleij@xs4all.nl

 Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl