ODMH deelde in vijf jaar tijd acht sancties uit

Gouda – Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) heeft in de periode 2016 tot en met 2020 slechts acht sancties uitgedeeld aan overtreders. Dit blijkt uit antwoorden op raadsvragen van de Partij voor de Dieren (Gouda). In totaal werden 1.121 controles uitgevoerd, waaruit bij 500 bedrijven tekortkomingen boven water kwamen. Uiteindelijk bleken 14 bedrijven na de tweede controle nog steeds niet te voldoen aan de regels. Slechts bij acht bedrijven leidde dit tot een last onder dwangsom.

Partij voor de Dieren (Gouda) stelde de vragen na een onderzoek door Investico, dat recent werd gepubliceerd in onder andere Trouw. Uit dat onderzoek bleek dat de omgevingsdiensten nauwelijks sancties opleggen aan overtreders van milieuregels.

Veilig De vraag die sinds het uitstoot debacle van TATA-steel landelijk speelt, is hoe veilig fabrieken zijn in de bebouwde omgeving. Hieruit volgde ook het onderzoek door deze krant naar de veiligheid van Croda in Gouda. Experts wezen eerder op het afzwakken van sancties, om politieke redenen. Het College van B&W wil hier echter niets van weten. “In Gouda is er geen sprake van het afzien van handhaving om politieke redenen”, schrijft de gemeente. Zij vindt dat passend wordt opgetreden en dat de handhavingsstrategie ‘effectief’ is. Het onderzoek van Investico is voor hen daarom ‘geen reden voor het nemen van aanvullende maatregelen’.

Een last onder dwangsom is een gerechtelijke maatregel die herstel afdwingt van bijvoorbeeld een onveilige situatie. Croda Gouda valt niet onder toezicht van de ODMH, maar wordt gecontroleerd door omgevingsdienst DCMR. Dit vanwege hun expertise met de categorie zware industrie, welke DCMR ook controleert in de regio Rijnmond (waaronder Pernis).