Kleding Hells niet langer verboden in Gouda

ouda – De gemeente Gouda heeft het verbod op zichtbare uitingen van Outlaw Motor Gangs (OMG’s), zoals Hells Angels, No Surrender en Satudarah, geschrapt uit de algemene plaatselijke verordening (APV). Dit zogenaamde ‘colorverbod’ houdt in dat leden van verboden motorbendes geen zichtbare uitingen mogen dragen van hun motorclub. Het colorverbod stond sinds november 2020 in het APV van Gouda en is op 2 februari jl. weer geschrapt

Veel gemeentes hadden een colorverbod in hun APV opgenomen. Door een uitspraak van de Hoge Raad is het niet langer toegestaan om Outlaw Motor Gangs via de APV te verbieden om zich met hun kleding en andere uitingen te profileren. De Hoge Raad oordeelde dat het colorverbod in de plaatselijke verordening in strijd is met het grondrecht op vrijheid van meningsuiting.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad schreef de VNG alle gemeentes voor om het colorverbod uit hun APV te verwijderen.

Vervallen colorverbod vrijwel unaniem aangenomen
In Gouda was er een amendement voor nodig om het colorverbod uit het APV te krijgen. De reden: het verbod op het dragen van uitingen van verboden motorbendes was via een motie in de plaatselijke verordening terechtgekomen.

In het raadsvergadering van 2 februari werd het amendement om het verbod te schrappen vrijwel unaniem aangenomen. Alleen de SGP stemde tegen. Voor wat dat waard was, want het genoemde verbod is niet meer toegestaan en daarmee niet langer rechtsgeldig.

Burgemeester wil activiteiten motorbendes verder terugdringen
Of, zoals burgemeester Pieter Verhoeve het zei:  ‘het is dood hout, want het heeft geen functie meer in het APV.’ Wat niet wil zeggen dat de burgemeester blij is met het vervallen van het colorverbod. Verhoeve gaf aan dat het zijn missie is om de activiteiten van Outlaw Motor Gangs zo veel als mogelijk terug te dringen. Daarom hoopt hij dat het verbod op zichtbare uitingen van OMG’s via een andere route alsnog wordt bewerkstelligd, bijvoorbeeld via de Eerste Kamer of via de rechtsgang.

Op de vraag hoe actief de Outlaw Motor Gangs op dit moment in Gouda zijn, gaf de burgemeester geen antwoord. ‘Dat is een zaak van de politie,’ aldus Verhoeve.