Gevolgen van de Corona-uitbraak voor Promen

De landelijke corona-uitbraak in maart 2020 heeft voor Promen verstrekkende gevolgen gehad. Een grote groep kwetsbare medewerkers is meteen al na de uitbraak preventief naar huis gestuurd. In het gehele bedrijf zijn er looplijnen aangebracht en allerlei fysieke maatregelen getroffen die moeten zorgen voor de vereiste afstand van 1,5 meter. Daarnaast zijn er zogeheten ‘coronacoaches’ aangesteld die als taak hebben om, naast de leidinggevenden, toe te zien op het afstand houden en in te grijpen als dit niet zo is.

In juli j.l. zijn ‘koortszuilen’ geplaatst. Dat zijn een soort iPads op een standaard waar iemand voor kan staan om de eigen lichaamstemperatuur te meten. Ook het vervoer van de medewerkers is aangepast, Promen heeft langere tijd gebruik moeten maken van touringcars en zelfs van een dubbeldekker om mensen van Groepsdetacheringen op hun externe werkplek te krijgen. Alle eigen voertuigen (van Groepsdetacheringen en Groen & Schoon) zijn voorzien van de vereiste folies en in de auto’s is het gebruik van mondmaskers verplicht gesteld.

Ondanks de vele maatregelen is er in afgelopen periode toch op één afdeling in de productie-omgeving van Gouda een grote uitbraak van coronabesmettingen geweest.

Op deze afdeling wordt voedsel verpakt en gelden specifieke normen ter borging van de voedselveiligheid. Dit betreft o.a. eisen aan hygiëne, maar ook beperking van invloeden van buitenaf.

In overleg met de GGD zijn de vervolgstappen bepaald en is een teststraat ingericht. Tevens is gekeken naar de mogelijke oorzaak van de min of meer gelijktijdige uitbraak van besmettingen op één afdeling. Het vermoeden bestaat, dat er een relatie bestaat met het luchtbehandelingssysteem, dat geen verse lucht van buiten haalt, maar de lucht koelt en recirculeert. Binnenkort zal een specialist op dit gebied komen met aanbevelingen. Op basis daarvan zal een ontwerp worden gemaakt voor een ander luchtbehandelingssysteem in Gouda en voor uitbreiding van het bestaande (onlangs vernieuwde) luchtbehandelingssysteem in Capelle.

Financiële consequenties voor Promen: dit jaar verwacht Promen een negatief resultaat van naar schatting € 1,25 miljoen. Waarvan € 550.000, als gevolg van het wegvallen van omzet bij klanten en dat er onvoldoende mensen beschikbaar waren en € 700.000 door de vele extra kosten die gemaakt moesten worden voor bijvoorbeeld het vervoer (huur touringcarbussen), temperatuurmetingen, ontsmettingsmiddelen, mondkapjes, het coronaproof inrichten van werkplekken, auto’s, verbouwingen, extra ketenvoorzieningen Groen, aanpassingen luchtbehandelingssystemen enz.

Daarom vraagt Promen aan de gemeenten, waarin zij werkzaam zijn, dit jaar een extra financiële bijdrage.

Door Louis Bekker