Gemeente Gouda vergoedt € 735.000 aan eigenaar Turfmarktkerk

Gouda – Khalid Boutachekourt en Khalid Boutachekourt Holding BV hebben met de gemeente Gouda de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd over de toegepaste spoedeisende bestuursdwang rond de Turfmarktkerk. Doel van het overleg was om een gezamenlijke minnelijke oplossing te bereiken in het geschil rond de (gedeeltelijke) sloop van de kerk. De gesprekken zijn begeleid door een onafhankelijke mediator, mr. Allewijn.

Partijen laten via deze verklaring weten dat de mediation heeft geleid tot overeenstemming tussen partijen over de afhechting van het dossier. De afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst tussen genoemde partijen. Partijen zijn blij dat er in dit ingewikkelde en veelbewogen dossier minnelijk overeenstemming is bereikt. Het dossier heeft veel impact gehad op alle betrokkenen, van beide zijden. Op deze wijze wordt rust en ruimte gecreëerd om te komen tot de door partijen graag geziene herontwikkeling van deze locatie, zichtbaar en beeldbepalend gelegen in het cultuurhistorische hart van Gouda.

Partijen zien af van verdere juridische procedures rond de toegepaste bestuursdwang. Inhoudelijk blijven partijen hun eigen beeld houden bij het geschil. De gemeente is bereid zich in te spannen, ten behoeve van de uitvoering en realisatie van een bouwplan de noodzakelijke planologische procedure te doorlopen. Voorts vergoedt de gemeente gezien de ontstane impasse en de bijzondere omstandigheden van het geval de vastgestelde schade van € 535.000,-. De kosten voor juridische bijstand worden separaat vergoed. Dit vanuit de bereidheid, die ook in de gemeenteraad meermaals uitgesproken is, om tot minnelijke afhechting van het geschil te komen. Het bedrag komt dan uit op €  735.000,- in totaal.

De gesprekken tussen partijen zijn constructief verlopen. Met deze overeenkomst beschouwen partijen het dossier in hun onderlinge relatie als afgerond.

De Turfmarktkerk in glorietijden (2007)