Flinke stijging WW-uitkeringen in Midden-Holland

Het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland nam in april met 13,2% toe. Deze forse stijging brengt de gevolgen van de coronacrisis pijnlijk in beeld, ondanks het dempende effect van de NOW. Op jaarbasis ligt het regionale stijgingspercentage beduidend lager dan het landelijke. Het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan werkzoekenden vanuit uitzendbedrijven en horeca & catering nam in april 2020 het sterkst toe.

‘De arbeidsmarkt is in een recordtijd enorm veranderd en we weten niet hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet’, zegt Patricia Ladan, districtsmanager UWV. ‘Het aantal WW-uitkeringen is in korte tijd flink gestegen. Tegelijkertijd is het aantal vacatures sterk gedaald. UWV blijft de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in deze turbulente tijd op de voet volgen en probeert samen met alle arbeidsmarktpartners werkgevers en werkzoekenden goed te adviseren en ondersteunen.’

Ontwikkeling WW in Nederland, april 2020

Eind april 2020 verstrekte UWV 2.593 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren er 302 meer dan een maand eerder, een forse toename van 13,2%. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen op maandbasis nog iets sterker (16,7%). Het WW-percentage, het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, blijft met 2,5% ruim onder het landelijk gemiddelde van 3,2%. Ten opzichte van april 2019 groeide het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 108, oftewel 4,3%. Dit stijgingspercentage ligt beduidend lager dan het nationaal gemiddelde (13,5%). Een verklaring hiervoor zou kunnen liggen in de regionale industrie en overige commerciële dienstverlening, die vooralsnog redelijk overeind lijken te blijven. Ook de aanwezigheid van een aantal grote distributiecentra van supermarkten speelt mogelijk een rol.

Stijging vooral door uitzendbureaus en horeca & catering

Het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland nam in april 2020 het sterkst toe vanuit de sectoren uitzendbedrijven en horeca & catering. Bij uitzendbedrijven bedroeg de stijging 126 WW-uitkeringen, oftewel 50,4%. Dit valt te verklaren door het feit dat werkgevers in tijden van onzekerheid en economische tegenwind vaak eerst het mes in de flexibele schil zetten. Horeca & catering liet eveneens een flinke stijging noteren. Het aantal WW-uitkeringen voor werkzoekenden afkomstig uit deze sector groeide met 40 (56,3%). Veel horecabedrijven en cateraars hebben hun activiteiten sinds medio maart geheel of gedeeltelijk moeten staken vanwege de door het kabinet ingestelde ‘intelligente lockdown’.

Verdubbeling van aandeel WW-uitkeringen aan jongeren

Zowel uitzendbedrijven als horeca & catering bieden normaliter veel werk aan jongeren. De malaise in deze sectoren heeft dan ook geleid tot flink meer lopende WW-uitkeringen aan personen tot 27 jaar. In april 2020 kwamen er in Midden-Holland voor deze leeftijdscategorie 128 WW-uitkeringen bij, een toename van 67% ten opzichte van vorige maand. Het percentage WW-uitkeringen verstrekt aan jongeren groeide daarmee tot 12%. Dat aandeel is twee keer zo groot als een jaar eerder.

Ontwikkeling WW in Midden-Holland, april 2020

Sterkste toename bij pedagogische beroepen

In april 2020 werden er in Midden-Holland in vergelijking met maart vooral meer WW-uitkeringen verstrekt aan werkzoekenden met technische beroepen (+43), commerciële beroepen (+41) en bedrijfseconomische en administratieve beroepen (+32). De sterkste procentuele toename komt voor rekening van pedagogische beroepen (24%). Deze beroepsklasse herbergt functies zoals medewerker kinderopvang. Bij veel organisaties in de kinderopvang was in april slechts beperkt of zelfs geen werk, omdat opvang alleen was toegestaan voor kinderen van ouders werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen.

Ontwikkeling WW in beroepsklassen in Midden-Holland, april 2020
Bron: UWV

Stabilisatie daling openstaande vacatures

Vanaf medio maart 2020 gaat de stijging van het aantal WW-uitkeringen samen met een forse daling van het aantal vacatures. De laatste weken lijkt er in Midden-Holland echter stabilisatie op te treden. Het gemiddeld aantal openstaande online vacatures per week daalde hier de eerste drie weken na het uitbreken van de coronacrisis (week 12 t/m 14) nog met 23%, maar bleef daarna in week 15 t/m 17 min of meer gelijk. Het aantal vacatures voor pedagogische beroepen, ict beroepen en agrarische beroepen neemt sinds week 15 zelfs weer toe. Seizoenspatronen spelen daarbij vermoedelijk een belangrijke rol. Zo beginnen scholen inmiddels te werven voor het nieuwe schooljaar en zorgt de lente bijvoorbeeld voor meer werk bij hoveniers en groenvoorzieners.

Inzicht in kansen op de arbeidsmarkt

UWV brengt ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in beeld en maakt zo kansen voor werkgevers en werkzoekenden inzichtelijk. Uit een nadere analyse van de openstaande online vacatures blijkt dat in Midden-Holland recent met name meer vraag ontstond naar werkvoorbereiders en calculators bouw en installatietechniek, hoveniers en groenvoorzieners (zie voorgaande alinea), loodgieters en installateurs gawalo, web- en multimediaontwikkelaars en vrachtwagenchauffeurs binnenland.

Vanuit de opdracht om de arbeidsmarkt transparant te maken inventariseert UWV tevens doorlopend de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt. De notities ‘Ontwikkeling aantal vacatures’ en ‘Inventarisatie van acute personeelstekorten en -overschotten’ worden periodiek geactualiseerd. Daarnaast verscheen recent een ‘analyse van de effecten van de coronacrisis op diverse sectoren’. Van deze laatste uitgave zullen op korte termijn via de arbeidsmarktpagina’s van Werk.nl ook regionale versies worden gepubliceerd.