Demonstratie tegen peilverlaging binnenstad

Gouda – Zo’n veertig Gouwenaars demonstreerden vanavond voor het Huis van de Stad. Het ging om voor- en tegenstanders van het Kaderplan Bodemdaling van de gemeente. Dit plan, dat de wateroverlast in de binnenstad moet oplossen, kan rekenen op veel verdeeldheid in de stad. Om 20u begint een raadsdebat over het plan. Bij de demonstratie waren de voorzitter en verschillende raadsleden aanwezig.

De demonstranten waren onderverdeeld in twee vakken. Verrewer het grootste aantal bewoners kwam van de omgeving Regentesseplantsoen. Dit deel is tegen de peilverlaging met 25cm in een beperkt deel van de stad, de zogenaamde variant 2C en degene die de gemeente nu wil uitvoeren. De tegendemonstranten komen van de Burgvlietkade en zijn juist groot voorstander van variant 2C.

Scheuren in de muren
Bewoners van het Regentesseplantsoen wonen net buiten het compartiment, waar de gemeente straks het peil wil laten zakken. Zij zijn bang dat de houten palen daardoor rot krijgen en de huizen scheef zakken. Dat is niet denkbeeldig, vertelt een van de bewoners, Johan Weeber: “Bij rioolwerkzaamheden aan de Nieuwe Haven (dus de achterzijde van hun huizen) deed de gemeente een tijdelijke peilverlaging. Toen ik hier in 1995 kwam wonen zaten de scheuren in de muren”. Hij en andere bewoners vrezen dat bij een permanente peilverlaging de huizen door zullen scheuren.

Groter risico
Aan de overkant begrijpen de demonstranten van de Burgvlietkade niet wat het probleem is. Het alternatief, 10cm zakken in de gehele stadsboezem, lijkt hen veel erger. Een communicatiewoordvoerder van de gemeente schrijft: ‘Wij werden er door Deltares (waterexpert, ingenieursbureau) op gewezen dat de variant 2a (10cm overal) voor de funderingen aan het Regentesseplantsoen een groter risico met zich meebrengt dan de in het KBB voorgestelde variant met het compartiment (2c)’. Het plan waar zij tegen demonstreren, vindt de gemeente kortom, is voor hen beter dan de tegenvariant.

1200 woningen
Aan de Burgvlietkade vrezen ze juist de 10cm daling van variant 2a, zij denken dat die hun palen in gevaar kan brengen. Het spandoek waarmee de Burgvlietkade demonstreert benoemt 1200 woningen die volgens hen bij variant 2a in gevaar zouden komen. Onder meer de Wateralliantie verzet zich tegen deze bewering, die ook door de gemeente wordt gehanteerd. Volgens hen wijzen de onderzoeken slechts op enkele tientallen woningen die gevaar lopen, in beide varianten.

Van beide zijden worden deskundigen aangedragen die argumenten hebben voor ofwel de ene, dan wel de andere variant. Het is aan de gemeenteraad om hier uiteindelijk een verstandig besluit over te nemen. Dat besluit staat voor later deze maand gepland.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl