Blokkerlocatie wordt herontwikkeld naar woningbouw

Foto: Marco van Middelkoop/Aerophoto-Schiphol


Gouda – Ontwikkelaar White House Development (WHD) is voornemens de Blokkerlocatie te herontwikkelen naar woningbouw. WHD gaat daarvoor op korte termijn in gesprek met marktpartijen. Om dit mogelijk te maken ondertekenden afgelopen maandag de gemeente en WHD hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

De werknaam Blokkerlocatie krijgt de naam ‘Burgemeesterkwartier’. Het wordt een gebied met veel aandacht voor de veranderende wensen op het gebied van wonen en de directe leefomgeving. Zo worden wonen en voorzieningen niet alleen zorgvuldig gemengd, er is eveneens aandacht voor duurzaamheid om het klimaatbestendig maken.

De ontwikkelaar is van plan hier zo’n 600 appartementen/woningen te gaan bouwen, zowel huur als koop. De locatie die zowel privé- als collectieve tuinruimtes gaat krijgen, wordt autoluw. Door onder andere halfondergrondse en overdekte parkeervoorzieningen zijn er geen geparkeerde auto’s zichtbaar.
De ligging (nabij intercitystation Gouda) maakt deze locatie verder uitermate geschikt voor alternatieve vormen van mobiliteit. Daarom is dit ook een van de twee pilotlocaties van de Citydeal Elektrische mobiliteit. Behalve elektrische deelauto’s wil de ontwikkelaar op deze locatie ook kwalitatief goede fietsenstallingen opnemen en uitzoeken of het aanbieden van deelscooters, deelbakfietsen en/of deel-e-bikes kans van slagen heeft.

Wethouder Wonen Rogier Tetteroo is blij dat er weer stappen zijn gezet in de Spoorzone: ”De behoefte aan woningen is namelijk zeer groot. We zetten daarom ook in op een versnelling van de woningbouw in de Spoorzone, inclusief sociale woningbouw. Ook ben ik blij te zien dat gehoor wordt gegeven aan ons uitgangspunt om 15% openbaar groen toe te voegen”, aldus Tetteroo.

Martin Rietveld, directeur WHD: “Het Burgermeesterkwartier wordt een mooi gemengd stedelijk woongebied met een sterk landschappelijk karakter, met centraal in het gebied een levendige plint met voorzieningen. De nabijheid van hoogwaardig openbaar vervoer en de prachtige monumentale binnenstad zijn daarbij één van de ‘unique selling points’.”

Spoorzone
De Blokkerlocatie is een onderdeel van een grotere bouwopgave in de Spoorzone. Dit gebied had voorheen vooral het karakter van kantoorlocatie en is nu ook in beeld voor woningbouw. Er is namelijk veel vraag naar stedelijk wonen in de randstad, dicht bij een openbaar vervoerknooppunt.
In de gehele Spoorzone is ruimte voor ruim 1000 nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen en in verschillende categorieën zoals sociale huur, middeldure huur en betaalbare koopwoningen. Behalve een gevarieerd woonmilieu binnen de Spoorzone wordt ook ingezet op nieuwe werkfuncties, kantoren en voorzieningen.

Ontwikkelperspectief
Voor dit gebied heeft de gemeenteraad van Gouda in juni dit jaar een ontwikkelperspectief vastgesteld. Hierin staan de eerste ideeën beschreven om van de Spoorzone een toekomstbestendig woon- en werkgebied te maken. Er is o.a. aandacht voor natuur, duurzaam bouwen, een goede parkeerbalans en het voorkomen van parkeeroverlast. Meer informatie over de Spoorzone: www.goudaspoorzone.nl

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl