Onderzoek Allsafe-pand Capelle: regels bij vergunning gevolgd, waren onzorgvuldig

Foto: www.gemeentecapelleaandenijssel.nl

Capelle – Het college van B&W heeft gistermiddag de resultaten van het onafhankelijk extern onderzoek naar het proces van de totstandkoming van de vergunningverlening van het Allsafe-pand openbaar gemaakt. Hieruit blijkt dat de gemeente Capelle aan den IJssel de vergunningaanvraag juridisch goed heeft beoordeeld en conform de regels heeft verleend. Het onderzoek wijst ook uit dat omwonenden onvoldoende zijn betrokken en geïnformeerd bij de realisatie van het pand van het miniopslagbedrijf in Fascinatio.

De aanbevelingen van het onderzoeksbureau Strated Consulting worden door de gemeente overgenomen om daaruit lessen te trekken en de relatie met een deel van de inwoners in Fascinatio verder te verbeteren. De gemeente gaf de opdracht voor het onderzoek nadat er vanuit de wijk twijfels waren gerezen over het proces rond de vergunningverlening. Bij het onderzoek is gekeken naar de rechtmatigheid, zorgvuldigheid en doeltreffendheid van het proces van de totstandkoming van het Allsafe pand.

Onafhankelijk onderzoek

Voor het onafhankelijke onderzoek spraken de onderzoekers met omwonenden, waaronder leden van het bestuur van WOP Fascinatio en leden van het Comité Allsafe-NEE!, ambtenaren, (voormalig) wethouders en vertegenwoordigers van Allsafe. Ook bekeek het onderzoeksbureau een groot aantal bronnen zoals bestemmingsplannen, nota’s, tekeningen, e-mails en gespreksverslagen. Het feitenrelaas uit het rapport betreft de periode van december 2016 t/m december 2019, het moment van oplevering van het pand.  Wethouder Maarten Struijvenberg van Stadsontwikkeling en tevens wijkwethouder van Fascinatio: “De gemeente en inwoners hebben samen gedurende een intensief traject van bijna een jaar de onderzoeksopdracht vastgesteld, het bureau geselecteerd en het onderzoek begeleid. Dat resulteert nu in dit rapport waar we van leren.”

Conclusies

Volgens de onderzoekers heeft de gemeente juist gehandeld bij de juridische beoordeling van de vergunningsaanvraag. Allsafe is niet bevoordeeld en heeft de vergunning volgens de juiste procedure verkregen. Ook de landelijke participatieregels zijn door de gemeente niet overtreden. Wel blijkt dat de gemeente zorgvuldiger had moeten handelen en meer regie op Allsafe had moeten voeren om daarmee een burgerparticipatietraject te laten plaatsvinden. De onderzoekers zijn van mening dat de gemeente onzorgvuldig, maar niet onrechtmatig, is geweest door het WOP op verschillende momenten niet actief te informeren. De gemeente had Allsafe kunnen faciliteren bij een door hen te organiseren informatieavond voor omwonenden.

De wethouder noemt de uitkomsten van het onderzoek kritisch, maar is blij met de conclusie dat de gemeente niet nalatig is geweest bij het juridische deel van het vergunningstraject. Struijvenberg: “Uit het onderzoek blijkt dat we als gemeente de wet rechtmatig, zorgvuldig en doeltreffend hebben gevolgd met betrekking tot de afhandeling van de aanvraag voor de bouwvergunning van Allsafe. Maar de informatievoorziening en burgerparticipatie waren onzorgvuldig. Aanbevelingen hierover zoals beschreven in het rapport nemen we over zodat herhaling wordt voorkomen.” De bij het onderzoek betrokken bewoners van het Wijkoverlegplatform Fascinatio (WOP) kunnen zich vinden in de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek en verwachten daarmee verder te werken aan het herstel van wederzijds vertrouwen tussen bewoners en gemeente. Een conclusie waarbij het college van Capelle zich aansluit.

Het college, de gemeenteraad, het WOP Fascinatio en het Comité Allsafe Nee! hebben eind vorig jaar gezamenlijk de wens voor een onafhankelijk onderzoek geuit. Een delegatie van het WOP Fascinatio, Comité Allsafe Nee! en de gemeente hebben samen de opdrachtformulering en de onderzoeksvragen bepaald en het onderzoeksbureau geselecteerd. Het onderzoeksrapport is hier op de website van de gemeente Capelle aan den IJssel te downloaden. Op woensdag 28 oktober bespreekt de raadscommissie het onderzoeksrapport met het college van B&W. De onderzoekers geven die avond ook een toelichting voor de raadsleden.

Het volledige rapport

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl