‘Behoud de Verborgen Parel bij Krimpen aan de Lek’

Krimpen – Bij Krimpen aan de Lek ligt buitendijks een bijzonder bosje van 5 ha. In ruim twintig jaar is een uniek oerbos ontstaan met aan de randen wat getijmoeras. Het is ook een belangrijk speelbos voor kinderen. Komende tijd beslist de gemeente Krimpenerwaard over het voortbestaan van het bos. De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) wil de waarde van dit bosje voor natuur, recreatie, educatie, jeugd, én voor economie onder de aandacht brengen.

In enkele tientallen jaren heeft zich dit bos kunnen ontwikkelen zonder dat er onderhoud plaats vond. Door de natuurlijke opbouw van het bos, met dood hout naast weelderige begroeiing, biedt het een rijke natuurlijke leefomgeving voor vogels en andere dieren. Daarmee is het ook educatief een waardevol stukje natuur.

Het bos is eigendom van de scheepsbouwer Koninklijke IHC, gevestigd aan de overzijde van de Lek. IHC wil o.a. dit bos verkopen. Er zijn plannen voor buitendijkse, dure woningbouw. De grond is in de onderlagen vervuild, afgegraven wordt een kostbare operatie. Het bos heeft nu nog de bestemming ‘recreatie’, en omwonenden uit vooral Krimpen aan de Lek maken hier gebruik van. Voor kinderen is het een fantastische en avontuurlijke speelplek; diverse stadia van huttenbouw zijn getuigen. Het belang van buitenspelen in de natuur is voor de emotionele en fysieke ontwikkeling van kinderen uit onderzoek ruimschoots bekend. Maar uit onderzoek blijkt ook dat kinderen steeds minder buiten spelen. Hier kunnen kinderen hun fantasie uitleven en nog ‘vies’ worden. Kinderen die in contact komen met natuur, gaan zich er vaak later in hun leven voor inzetten.

De gemeente Krimpenerwaard heeft als doelstelling om het areaal bomen met 10% te laten toenemen. Behoud van dit bestaande bos past perfect bij deze doelstelling, en bij het huidige overheidsbeleid. Vooral bij woonkernen wordt nu ingezet op aanleg van zogenaamde ‘tiny forests’ of ‘voedselbosjes’.

Op dit moment inventariseren NVWK-leden in het bos de broedvogels. Dit heeft al tot verrassende waarnemingen geleid, zoals een zingende nachtegaal. Dit jaargetijde zorgt, zeker in de vroege ochtenduren, voor een enorm orkest aan zingende vogels die er allemaal hun territorium hebben gevonden. Ook groeien er langs de getijde-oevers bijzondere planten zoals de beschermde spindotters. In de loop van het jaar worden de complete flora en ook de vleermuizen in kaart gebracht. Helemaal nieuw is een methode om de economische waarde van bomen vast te stellen. Dat gaat de NVWK doen met inzet van de software van i-Tree, nadat de bomen op naam zijn gebracht, geteld en ingemeten.

Bomen vangen CO2 en fijn stof weg én zorgen voor biodiversiteit: ze zijn grote insectenhotels en bieden huisvesting aan vogels en kleine zoogdieren. Bomen en planten brengen rust met hun groen, ze zijn belangrijk voor de noodzakelijke ontspanning. Aan al deze zaken hangt een economische meerwaarde van een levend bos, die vele malen groter is dan alleen de brandstofwaarde van het hout.

De NVWK wil met deze inventarisaties aan de gemeente Krimpenerwaard laten zien dat het bos een grotere waarde en functie voor haar bewoners heeft dan als toekomstig bouwterrein voor een paar dure villa’s.