Doe mee met de Waddinxveense Opschoondag zaterdag 19 maart

Waddinxveen – De gemeente organiseert al jaren de Waddinxveense Opschoondag tijdens de Landelijke Opschoondag. Helaas hebben we de afgelopen 2 jaar niet mee gedaan door de corona maatregelen. Dit jaar is de Waddinxveense Opschoondag (onder voorbehoud) in aangepaste vorm.

Het programma is dit jaar anders, maar we gaan er vanuit dat veel inwoners straten, pleinen en parken zwerfafvalvrij gaan maken.

Ophalen en terugbrengen materialen op 19 maart

Materialen (knijpers, handschoenen, hesjes, vuilniszakken) kunt u ophalen en terugbrengen via een drive-thru bij de gemeentewerf op Coenecoop 53.

 • ophalen materialen tussen 08.30 uur en 10.00 uur (u krijgt hiervoor een tijdsblok)
 • terugbrengen materialen en opgehaalde zwerfafval tussen 14.00 en 15.30 uur

Houdt u aan de coronamaatregelen

Op dit moment mogen maximaal 4 personen van 13 jaar en ouder in een groepje bij elkaar zijn. Voor kinderen van 12 jaar en jonger is geen maximum aantal. Als de regels op 19 maart anders zijn, dan gelden die regels. Natuurlijk blijft u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de coronamaatregelen.

Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 1 maart

Na 1 maart ontvangt u meer informatie en een tijdsblok. Op de afgesproken tijd kunt u de materialen ophalen.

Aanmelden

Heeft u vragen?

Mail dan naar Belinda Leunis via afval@waddinxveen.nl. Wilt u “Opschoondag” in het onderwerp zetten?

Spelregels Waddinxveense Opschoondag

Wie mag er mee doen?

Alle inwoners van Waddinxveen mogen deelnemen aan de Waddinxveense Opschoondag.

Vergoeding

Als extra aanmoediging krijgen de deelnemers een vergoeding:

 • €   15 per persoon
 • € 300 voor groepen van 20 of meer personen

Geen vergoeding

Deze personen/groepen ontvangen geen vergoeding (behalve als deze deelnemer in een groep meedoet):

 • ondernemers
 • raadsleden, fractievertegenwoordigers en collegeleden
 • medewerkers gemeente Waddinxveen

Meerdere subsidies

Verenigingen, scholen, geloofsgemeenschappen, organisaties leveren een prestatie voor de vergoeding, daarom maken we een uitzondering op de regel subsidiestapeling. Iedere vereniging, school, geloofsgemeenschap, organisatie ontvangt een vergoeding voor deze actie.

Voorwaarden

 • maximaal één aanvraag per organisatie: elke vereniging, geloofsgemeenschap of school ontvangt een vergoeding van maximaal € 300;
 • de vergoeding is bedoeld om bijvoorbeeld met elkaar een buurtactiviteit te houden óf om een Waddinxveens goed doel te steunen;
 • de Opschoondag is alleen bedoeld om de openbare ruimte op te schonen en niet om eigen terrein schoon te maken;
 • de deelnemers kiezen zelf een locatie of de gemeente wijst een locatie aan.

Het college mag afwijken van de spelregels