College Waddinxveen pakt wooncrisis aan: meer betaalbare huur- en koopwoningen

Waddinxveen – In Nederland is er een wooncrisis. De woningmarkt is vooral moeilijk toegankelijk voor mensen met een lager of midden inkomen, zowel voor koop- als huurwoningen. Het college van burgemeester en wethouders wil de woningnood in Waddinxveen tegengaan.

De gemeente wil in ieder geval starters, alleenstaanden en ouderen ondersteunen die de grootste problemen op de woningmarkt ervaren. Om voor deze groepen woningen beschikbaar te krijgen en betaalbaar te houden, kijkt de gemeente naar een pakket van maatregelen omdat marktpartijen hier onvoldoende in voorzien. Flexwonen, het aanpassen van onze woonvisie en het vergroten van het aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen zijn speerpunten van het beleid dat het college wil voeren. Daarom heeft het college de bestuursopdracht Aanpak Wooncrisis gegeven. Daarmee gaat de organisatie de komende maanden aan de slag.

Voor nieuwbouw start de gemeente binnen een paar maanden een pilot met flexwoningen

Flexwoningen zijn in een kortere tijd te bouwen dan normale nieuwbouwwoningen. Deze woningen zijn bedoeld voor woningzoekenden met haast. Dit zijn bijvoorbeeld personen die hun eigen woonplek hebben verloren of dreigen te verliezen. En hierdoor snel een nieuwe woonruimte nodig hebben. Een flexwoning is een kleine, zelfstandige woning met een eigen keuken, badkamer en toilet. Flexwoningen zijn duurzaam en circulair gebouwd. De bewoners van deze tijdelijke woningen stromen op termijn door naar een reguliere woning en gebruiken de tijdelijke woning als overbrugging. Als de pilot slaagt, wil de gemeente Waddinxveen binnen een jaar het aantal flexwoningen in de gemeente uitbreiden.

We actualiseren de woonvisie met nieuwe mogelijkheden en voorwaarden voor nieuwbouw

Bij het aanpassen van de woonvisie kijken we naar de mogelijkheden om in het bestemmingsplan regels op te nemen over goedkope koopwoningen en de daarbij behorende doelgroep. Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. We kijken naar vormen van particuliere projectontwikkeling, waarbij personen zich verenigen om samen hun koop- of huurwoningen te bouwen. Ook onderzoeken we of we een beroep kunnen doen op het Volkshuisvestingsfonds. Met een bijdrage uit dit fonds kunnen we de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van de woonomgeving in bepaalde gebieden van de gemeente aanpakken. En we kijken of we het aanbod van Koopstart-woningen kunnen uitbreiden.

De gemeente wil het aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen vergroten

Het college wil duidelijkere afspraken maken met de woningcorporatie en haar huurdersorganisatie over de verkoop van woningen aan specifieke doelgroepen. Ook wil het college over het doorstromen van oudere huurders betere afspraken maken. Bij het actualiseren van de woonvisie onderzoeken we ook wat de voor- en nadelen zijn van opkoopbescherming. Deze regeling kan ervoor zorgen dat een woning echt bewoond wordt door het type bewoner dat daar recht op heeft. Als laatste kijken we naar aanpassingen van de nota grondbeleid. Hierin onderzoeken we bijvoorbeeld of het invoeren van erfpacht bij sommige woningprojecten ervoor kan zorgen dat er meer woningen bereikbaar zijn voor doelgroepen die nu moeilijk aan een woning kunnen komen.

Het hele college staat achter deze opdracht

“Vanuit de portefeuilles Wonen, Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid gaan we deze uitdaging aan” verwoordt burgemeester Nieuwenhuis. Wethouder Kortleven: “Flexwonen is een goed middel in de strijd tegen de huidige woningnood. Tijdelijke woningen zijn echt sneller te ontwikkelen dan normale woningen.” “Het feit dat deze woningen duurzaam en circulair gebouwd worden, is echt een opsteker voor het woningaanbod in Waddinxveen” vult wethouder Leferink aan. “Snelle oplossingen die bijdragen aan innovatie op het gebied van wonen, dragen ook nog eens bij aan het verzachten van de woningnood” aldus wethouder Schippers.