Zuidplas wil bekendheid, kwaliteit en aanbod onafhankelijke cliëntondersteuning verbeteren

Zuidplas- De gemeente Zuidplas zet in op goede onafhankelijke cliëntondersteuning. Iedere inwoner moet bij belangrijke gesprekken of bij het invullen van formulieren hulp kunnen krijgen van een onafhankelijk persoon. Daarom wordt er gestart met het landelijke koploperstraject. Doel is om de bekendheid, kwaliteit en het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren.

Als een inwoner op zoek is naar bijvoorbeeld een zorgaanbieder, een onafhankelijke gesprekspartner bij een ‘keukentafelgesprek’ of hulp nodig heeft bij het invullen van aanvraagformulieren kan er gebruik worden gemaakt van een onafhankelijke cliëntondersteuner (ook wel OCO genoemd). Dit is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen die vragen heeft over onder meer zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner. Voor de inwoner zijn er geen kosten aan verbonden. 

Wethouder Daan de Haas: “Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van de gemeente Zuidplas deze ondersteuning weten te vinden als het nodig is. En dat deze cliëntondersteuning ook passend is bij de wensen van de inwoners. Dat past bij de gemeente Zuidplas en daar zetten wij ons voor in. Dit doen we samen met onder meer Welzijn Zuidplas, Senioren Actief Zuidplas, KernKracht en MEE.” 

Meer informatie over de ondersteuners in Zuidplas staat op https://www.zuidplas.nl/hulp-bij-uw-aanvraag-onafhankelijke-clientondersteuning/ 

Movisie ondersteunt koplopergemeenten in Nederland, in opdracht van initiatiefnemers VNG, Ieder(In) en de Koepel van Adviesraden sociaal domein. De gemeente zet zelf stappen op het gebied van onafhankelijke cliëntenondersteuning. In de regio zijn Gouda en Waddinxveen de gemeente Zuidplas al voorgegaan. Het traject duurt twee jaar.