VVD over mogelijke opvang statushouders in Zuidplas

Zuidplas- De gemeente Zuidplas voert overleg met de provincie en het COA over een regionale opvanglocatie voor vluchtelingen met een status of vluchtelingen met een grote kans op die status. Dit heeft alles te maken met de vastgestelde Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen, waarin het rijk, provincie en gemeenten samenwerken aan een flexibele opvang en begeleiding naar integratie of terugkeer.

De informatienota over dit onderwerp kwam voor de VVD fractie als een verrassing. Reden om dit bespreekbaar te maken in de gemeenteraad van dinsdag 18 mei a.s. In de bijlage vind je het betoog van Fractievoorzitter VVD Zuidplas Ferry van Wijnen over dit onderwerp.

Mogelijke opvang statushouders in Zuidplas (lees hier het betoog)