Noodfonds voor gestegen energielasten in Zuidplas

De gemeente Zuidplas gaat maatregelen treffen om maatschappelijke instellingen te helpen met het betalen van de hoge energierekeningen. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor aan de gemeenteraad om een noodfonds van €550.000 in te stellen.

Wat voorkomen dient te worden, is het tijdelijk of definitief sluiten van belangrijke
maatschappelijke voorzieningen rondom bijvoorbeeld sport, cultuur, welzijn en zorg. De inflatie is afgelopen september in vergelijking met een jaar eerder tot 14,5% gestegen. Dit komt onder andere door de gestegen energiekosten. Het college van B&W hoort van verschillende verenigingen dat ze dankzij deze hoge kosten in de problemen komen. Wethouder Frans Klovert zegt dan ook dat dit absoluut voorkomen moet worden. “We zijn trots op onze maatschappelijke voorzieningen. Dit noodfonds gaat de clubs en verenigingen helpen, maar dat is niet het enige wat er gedaan moet worden.”

De maatschappelijke organisaties moeten namelijk zelf ook maatregelen nemen om de hogere energielasten (deels) op te vangen. Klovert: “We kunnen als overheid niet alleen deze problemen oplossen voor de maatschappelijke instellingen. Daarom vragen we hen zelf ook verantwoordelijkheid te nemen, door bijvoorbeeld te kijken waar ze op energie kunnen besparen. Gelukkig zijn veel organisaties daar al druk mee bezig.”

In totaal kunnen maatschappelijke instellingen die een subsidie krijgen van de gemeente maximaal 50% van de gestegen energiekosten terugkrijgen via dit noodfonds. Er is mede hiervoor gekozen omdat het goede mogelijkheden tot maatwerk biedt. Het noodfonds geldt vooralsnog voor de periode van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 en van 1 januari 2023 tot 1 april 2023. De gemeenteraad gaat op 20 december in gesprek over het noodfonds.