Wie heeft er nog voorwerpen uit de baksteentijd?

Nieuwerkerk – In het kader van het lopende archeologieproject van stichting Steenovens Klein Hitland wordt zaterdagmiddag 20 november een publieksdag archeologie georganieerd bedoeld om voorwerpen en verhalen boven tafel te krijgen uit de regio van Gouda tot Capelle/Krimpen aan den IJssel waar ijsselsteen werd gebakken.
’Regelmatig horen we van mensen dat ze thuis oude foto’s of voorwerpen hebben die afkomstig zijn van deze steenplaatsen’, vertelt Marie José Schrage, een van de bestuursleden van de stichting. ‘Deze spullen met bijbehorende verhalen zijn voor ons erg waardevol want die geven ons inzcht in het verleden. Ze hoeven niet per sé te maken te hebben met de steenindustrie, want ook persoonlijke dingen van vroegere bewoners vertellen een verhaal. We hopen dat veel mensen zich melden met hun spullen of oude foto’s en dat we de verhalen mogen opschrijven en de voorwerpen mogen fotograferen voor ons archief en later mogelijk gebruiken voor tentoonstellingen in ons nieuwe bezoekerscentrum.’
Kunst & Kitsch
‘Om er een leuke happening van te maken gieten we het in het vat van het bekende programma Kunst & Kitsch. Belangstellenden die geen spullen hebben om in te brengen zijn ook welkom,’ legt Schrage uit.
De door de wol geverfde antiquair Peter Sluisman uit Krimpenerwaard vertelt meer over ingebrachte gereedschappen, huisraad, wellicht schilderijen, munten of oude papieren. Sluisman: ‘Het gaat hoofdzakelijk om het verhaal dat achter de voorwerpen zit. Ik kan inschatten hoe oud het is en waar het oorspronkelijk vandaan kwam of waarvoor het gebruikt is. Eerlijk gezegd denk ik niet dat er voorwerpen boven water komen die veel geld waard zijn, maar het blijft altijd spannend, want je hoopt er wel op. Het meest boeiend zijn altijd de verhalen achter de voorwerpen’.
Ook Paul in het Veld, lid van de Stichting Archeologie Krimpenerwaard, is aanwezig om iets over voorwerpen te vertellen die in de grond zijn gevonden. ‘Aan de hand van munten, tolpenningen en potscherven, bouwmaterialen kunnen we dateren in welke periode er activiteiten plaatsvonden’, dus wie wat heeft gevonden in de polders rond de steenplaatsen, is ook van harte welkom.
Voorafgaand aan de taxatie-verhalen zal deskundige Rob Stolk (auteur Olifant & de dames Bloot), een inleiding verzorgen, zodat bezoekers inzicht krijgen hoe de industrie zich langs de Hollandsche IJssel kon ontwikkelen en waarom die weer verdween en wat in zijn visie interessant is voor archeologen om verder te onderzoeken.
De toegang is gratis. Plaats van handeling linker turfschuur Klein Hitland, Nieuwerkerk aan den IJssel. Aanvang 11.00 uur, de inloop is vanaf 10.45 uur. Aanmelden kan via www.steenplaatsen.nl/aanmelden