Visie op de detailhandel in onzekere tijden

Foto: Louis Bekker

Zuidplas – Nog midden in de derde golf van corona en met een ‘lockdown’ tot zeker eind april komt de gemeente Zuidplas met een visie op de detailhandel van 2020 tot 2025. Het lijkt op kijken in een glazen bol, want de gevolgen van de coronaperiode zijn voor een groot deel van de detailhandel nog niet duidelijk. Komt er nog een vierde en wellicht vijfde golf met lockdown periode? Veel winkeliers zijn onzeker over hun toekomst en daarmee staat ook een groot deel van de detailhandel op losse schroeven in Zuidplas. Op 20 maart wordt detailhandelsnota 2020-2025 behandeld in de gemeenteraad.

De voedselbranche is gewoon doorgegaan, die redden het wel, maar van veel ‘niet-essentiële’ winkels is de toekomst onzeker. Want na de corona tijd zullen we waarschijnlijk ook nog in een financiële crisis belanden met economische gevolgen die nog niet te overzien zijn.

Zuidplas is een groeigemeente en dat biedt kansen voor de ondernemers in de detailhandel, maar in de corona tijd zijn inwoners meer gebruik gaan maken van de internetmogelijkheden om artikelen te kopen. Ook de lokale detailhandel heeft die mogelijkheid moeten oppakken en deze trend zal zeker blijven, hetgeen gevolgen heeft voor klantenbezoek en de benodigde winkelruimte.

Wat ziet de gemeente in de glazen bol voor de detailhandel in Zuidplas:
Versterking van de kwaliteit van de huidige centrumgebieden in de dorpen en intensiveren van een gemengd aanbod (niet meer van hetzelfde) en combineren met meer horeca, diensten en maatschappelijke functies, waardoor deze centra gaan functioneren als verblijfsgebieden in plaats van uitsluitend winkelgebieden. Nieuwe ontwikkelingen worden alleen toegestaan in de huidige centra en niet op solitaire locaties en er zal geen medewerking verleend worden door de gemeente aan initiatieven tot nieuwe clusters van detailhandel buiten de huidige winkelstructuur. Met uitzondering voor een nieuwe retailcluster voor de bewoners van het toekomstige vijfde dorp. Door inwoners een kwalitatief hoogwaardig aanbod te bieden kan de concurrentie met andere winkelgebieden buiten Zuidplas het hoofd geboden worden.

Voor grootschalige detailhandel is in Zuidplas geen plaats, deze kan het beste geclusterd worden buiten Zuidplas in de Goudse Poort en Capelle XL. In nog niet alle winkelcentra in de dorpen van Zuidplas is er een structurele samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Dit is wel nodig voor structurele verbeteringen in die gebieden. Voor verkooppunten buiten de huidige structuur wordt een zogenaamd uitsterfbeleid gevoerd.

Daar waar het winkelaanbod nog is gefragmenteerd, zoals in Zevenhuizen zal een beter geheel gecreëerd gaan worden door de dorpskernen te versterken en te sturen op een verdere clustering van het aanbod.

Volgens normen m.b.t. tot de gemiddelde supermarktdichtheid is er ruimte voor 2 tot 3 extra supermarkten in Zuidplas en door de groei van het aantal inwoners in Zevenhuizen richt de gemeente zich daar in ieder geval op het reserveren van ruimte voor de realisatie van een tweede supermarkt. Uit initiatieven vanuit de VVD Zuidplas is al gebleken dat er een groot draagvlak voor is onder de inwoners van Zevenhuizen.

Doordat we nog niet weten wat de uiteindelijke invloed van corona zal zijn op de detailhandel zal het beleid de komende jaren ongetwijfeld weer op de agenda van de gemeenteraad komen als de gevolgen duidelijk zijn. Met de huidige aangepaste visie van de gemeente is wel een weg ingeslagen om de levensvatbaarheid van de detailhandel in Zuidplas voor de inwoners te behouden.

Door Louis Bekker