UWV: Spanning voor economisch-administratieve beroepen in Midden-Holland neemt toe

De vacaturemarkt in Midden-Holland vertoonde begin 2021 tekenen van herstel. Ook de vraag naar economisch-administratief personeel neemt toe. Gekoppeld aan een daling van het aantal werkzoekenden met een economisch-administratief profiel zorgt dit voor verhoogde spanning op de arbeidsmarkt. UWV’s recent gepubliceerde Barometer Economisch-administratieve beroepen laat zien waar voor dit beroepssegment de grootste kansen liggen.

“De UWV Arbeidsmarktprognose 2021-2022 bevatte veel hoopgevende signalen. De banenkrimp in de regio komt dit jaar vrijwel geheel tot stilstand, waarna de werkgelegenheid volgend jaar weer toeneemt. De nieuwste vacaturecijfers wijzen eveneens op herstel van de arbeidsmarkt. Veel werkgevers lijken hun terughoudendheid om personeel te werven voorzichtig los te laten. Ook ondersteunend economisch-administratief personeel profiteert hiervan. Het perspectief voor een grote groep werkzoekenden in de regio verbetert daardoor aanzienlijk.” Dit zegt Rob van Hooven, rayonmanager bij UWV WERKbedrijf.

Herstel vacaturemarkt, ook bij economisch-administratieve beroepen

Het aantal vacatures neemt weer toe. Aan het eind van het 1e kwartaal van 2021 stonden in Midden-Holland volgens ramingen van UWV zo’n 2.450 vacatures open, 13,5% meer dan een jaar geleden. In 2020 kwam het aantal vacatures zelfs ieder kwartaal lager uit. Vacatures voor economisch-administratieve beroepen vormen een aanzienlijk deel van de totale vacaturemarkt. In iets meer dan een vijfde van alle gevallen zijn werkgevers op zoek naar economisch-administratief personeel. Het ging in het 1e kwartaal van 2021 om zo’n 550 openstaande vacatures, 8,2% meer dan een jaar eerder.

Ook het aantal openstaande vacatures voor economisch-administratief personeel lijkt zich daarmee te herstellen. Al voor het uitbreken van de coronacrisis begon de vraag naar economisch-administratief personeel op mbo-niveau geleidelijk aan af te nemen. Met name in het 2e kwartaal van 2020 volgde een scherpe dip, waarna een kwartaal later ook de vraag naar hbo- en wo-beroepen flink daalde (zie de linkerfiguur hieronder). Sinds het 3e kwartaal van 2020 is het aantal openstaande vacatures voor mbo-opgeleide economisch-administratieve krachten feitelijk echter alweer terug op het niveau van medio 2019. Vooral de vraag naar administratieve krachten in transport & logistiek, zoals transportplanners, nam toe. In totaal stonden er in het eerste kwartaal van 2021 regionaal zo’n 450 vacatures open voor economisch-administratief personeel op mbo-niveau. Voor hbo- en wo-geschoolde economisch-administratieve functies, zoals accountants, boekhouders en organisatieadviseurs, waren dat er ongeveer 100.

 

Aantal werkzoekenden daalt, arbeidsmarktspanning economisch-administratief personeel loopt op

Terwijl het aantal vacatures oploopt, telt het UWV minder werkzoekend economisch-administratief personeel met een WW-uitkering. Hun aantal is in Midden-Holland eind mei 2021 ten opzichte van een jaar eerder met 12,8% afgenomen tot 477. Van deze werkzoekenden zijn 360 personen opgeleid op mbo-niveau en beschikken 117 over een diploma op hbo- of wo-niveau.

Als het aantal vacatures groeit en het aantal werkzoekenden krimpt, dan neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe. De arbeidsmarkt voor economisch-administratief personeel was in Midden-Holland vanaf het 3e kwartaal van 2020 weer ‘krap’. De spanning voor economisch-administratieve functies op mbo-niveau lag in het 1e kwartaal van 2021 zelfs hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Onderstaande illustraties laten zien dat de spanning voor economisch-administratief personeel in Midden-Holland groter is dan in een aantal omliggende regio’s. Economisch-administratieve functies waarvoor op regionaal niveau tekorten bestaan zijn bijvoorbeeld logistiek- & voorraadmedewerkers, medewerkers klantenservice en organisatieadviseurs. In Midden-Utrecht is de krapte voor met name hbo-/wo-geschoolde functies nog sterker dan in Midden-Holland. Werkzoekenden die zich op dit soort functies richten doen er dus verstandig aan om ook over de grenzen van de eigen regio heen te kijken.

UWV en partners begeleiden werkzoekenden richting kansrijke beroepen

Om de kansen voor werkzoekenden met een economisch-administratief profiel optimaal te benutten werkt UWV in Midden-Holland onder andere samen met uitzendbureaus Timing en Olympia. “Samen met deze partners hebben wij een nieuw wervingsplan opgezet om in de aantrekkende vraag te kunnen voorzien. Daarbij voeren we wekelijks overleg over kandidaten”, zo vertelt adviseur werkgeversdiensten Claire Broekman. Deze aanpak mist zijn uitwerking niet. Zo zijn er via Olympia recent 6 werkzoekenden met een economisch-administratieve achtergrond gestart als klantcontactmedewerker bij de GGD vaccinatielijn.