Sep Pouwels verlaat VVD per direct en neemt zetels mee

Zuidplas – De fractie van de VVD Zuidplas heeft dinsdagavond 6 april via het lokale VVD bestuur vernomen dat raadslid Sep Pouwels heeft besloten de fractie per direct te verlaten en haar zetel mee te nemen naar PvdA/GroenLinks.

De samenwerking in de fractie verliep stroef de laatste tijd. Er is daarom veelvuldig overleg geweest tussen Sep, de fractie en het bestuur, ook onder begeleiding van een mediator. We waren op zoek naar mogelijkheden om gezamenlijk verder te gaan, maar dit is dus niet gelukt.

Ook heeft de VVD via het bestuur vernomen dat Sep voornemens is haar zetel in de raad te behouden en zich aan te sluiten bij Pvda/GroenLinks. ”Wij betreuren het zeer dat onze fractie hiermee een zetel verliest. Een zetel die toebehoort aan ons liberale gedachtengoed” aldus fractievoorzitter Ferry van Wijnen.

”Wij danken Sep voor haar inzet voor de VVD en wensen haar en haar gezin veel gezondheid en geluk toe”.

Sep was sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 raadslid voor de VVD in Zuidplas. Daarnaast was zij al langere tijd actief voor de VVD, in verschillende netwerken buiten onze gemeente.