Omgevingsvisie Zuidplas vastgesteld

Zuidplas wil de dorpse kwaliteiten behouden en versterken. Om dat te doen heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie voor Zuidplas op 13 juli vastgesteld.

In de omgevingsvisie staan de doelen voor de fysieke leefomgeving met een stip op de horizon voor 2040. Daarin staat omschreven hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren. Deze omgevingsvisie is een van de nieuwe kerninstrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt alle wetten over de fysieke leefomgeving en gaat naar verwachting in 2022 in. Een van de doelen van de wet is meer ruimte te geven aan maatschappelijk initiatieven en samenwerking tussen gemeente, inwoners en belanghebbenden.

Online toer door Zuidplas

Onder het motto ‘Samen maken wij Zuidplas’ zijn verschillende partijen afgelopen periode betrokken geweest bij het opstellen van de omgevingsvisie voor Zuidplas. Zo zijn er vorig jaar en dit jaar verschillende onlinebijeenkomsten georganiseerd, is er een ansichtkaart naar ieder huishouden in Zuidplas verstuurd, heeft er een uitgebreide enquête online gestaan en er is een tekenwedstrijd uitgezet onder de kinderen op de basisscholen in Zuidplas.

In juni 2020 zijn we per dorp met inwoners in gesprek gegaan om de toekomst van Zuidplas te bespreken. Daarbij kwamen de dorpsvisies en de onderstaande 4 thema’s aan bod:

  • Aantrekkelijk Zuidplas
  • Duurzaam Zuidplas
  • Gezond Zuidplas
  • Ondernemend Zuidplas

Digitale bijeenkomst ontwerp omgevingsvisie

De tweede helft van vorig jaar is gebruikt om alle verkregen informatie te verwerken en de ontwerp omgevingsvisie op te stellen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp omgevingsvisie vrijgegeven voor ter inzagelegging vanaf 4 maart tot 15 april 2021. Op 11 maart 2021 presenteerde gemeente Zuidplas de ontwerp omgevingsvisie tijdens een openbare digitale bijeenkomst.

Er zijn in totaal 80 zienswijzen binnengekomen op de omgevingsvisie. Een groot deel van de ingediende zienswijzen gingen over het Masterplan Middengebied. Deze worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het masterplan. De zienswijzen hebben ons geholpen de omgevingsvisie verder aan te scherpen en te verbeteren. Er is een nota geschreven waarin alle zienswijzen terug te lezen zijn, met een reactie van de gemeente op de ingediende zienswijzen.

Deze nota van beantwoording is terug te vinden op de de pagina ‘omgevingswet