Nieuwe griffier voor Zuidplas: Marie Louise Engelsman

Zuidplas – De gemeenteraad van Zuidplas heeft Marie Louise Engelsman aangewezen als nieuwe griffier van de gemeente Zuidplas. Zij start op 1 april 2022 en neemt daarmee de plek in van Peter van Vugt, die vanaf 2010 al deze functie bekleedde.

De afgelopen periode heeft er door een commissie vanuit de gemeenteraad een uitvoerige wervings- en selectieprocedure plaatsgevonden. Marie Louise Engelsman bleek uiteindelijk de beste kandidaat voor Zuidplas. De werkgeverscommissie heeft de gemeenteraad voorgesteld haar aan te wijzen als griffier. De griffier ondersteunt de gemeenteraad, is de eerste adviseur van de raad en geeft leiding aan de griffie. De gemeenteraad neemt op 25 januari een besluit over deze voordracht. Marie Louise Engelsman wordt tijdens de gemeenteraad van 5 april geïnstalleerd.

Marie Louise Engelsman (35) is momenteel werkzaam bij de Provincie Utrecht als commissiegriffier, daarnaast is ze actief als lid van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Gouda. Ze is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Gouda.