kandidaat-wethouders Zuidplas bekend

Zuidplas – Tijdens de ondertekening van het coalitieakkoord 2022-2026 “Ruimte voor iedereen” zijn ook de 4 kandidaat-wethouders bekend gemaakt, elke coalitiepartij levert 1 kandidaat-wethouder.

kandidaat-wethouder Jan Willem Schuurman (Christen Unie-SGP)
Portefeuille Wonen en Financiën

kandidaat-wethouder Daan de Haas (VVD)
Portefeuille Mobiliteit en Dienstverlening

kandidaat-wethouder Wybe Zijlstra (CDA)
Portefeuille Duurzaamheid en Beheer

kandidaat-wethouder Frans Klovert (D66)
Portefeuille Jeugd, Gezondheid en Cultuur