Inwoners dienen 47 slimme reisideeën in bij provincie Zuid-Holland

Wat is er nodig om slimmer te kunnen reizen? Dat is de vraag die de provincie Zuid-Holland met de campagne Slimmer Reizen stelde aan haar inwoners. 47 ideeën zijn ingediend die eraan bijdragen dat Zuid-Holland ook na de coronacrisis goed bereikbaar blijft en iedereen snel, veilig en duurzaam van A naar B kan reizen.  

Een jury met deskundigen van de TU Delft en de provincie Zuid-Holland toetste hoe goed de ideeën uit te voeren zijn en of ze bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze provincie. Alle ideeën zijn gejureerd en gepresenteerd aan de gedeputeerde Floor Vermeulen van Verkeer en Vervoer van de provincie. De drie ideeën die de jury het hoogst heeft gewaardeerd worden verder onderzocht door de provincie in samenwerking met de TU Delft. Dit zijn:

De thuiswerkhub
Mensen hoeven zo niet te reizen als dit niet nodig is, maar hebben wel een prettige werkplek. Erg kansrijk, vindt de jury. Vooral in niet-stedelijke gebieden, waar flexwerkplekken nog ontbreken. De provincie zal met de indiener van dit idee onderzoeken of mensen ook daadwerkelijk besluiten niet te reizen als zij de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van een thuiswerkhub. Om het idee verder uit te bouwen en te promoten heeft de indiener al een website gemaakt: www.thuiswerkhub.nl.
Het voorspellen van brugopeningen

Door brugopeningen te voorspellen kunnen reizigers hier rekening mee houden en eventueel voor een andere route kiezen. Brugopeningen worden al real-time doorgestuurd naar navigatiesystemen. Het voorspellen ervan is echter nog een uitdaging. Bij de Lammebrug in Leiden wordt hier op dit moment een proef mee gedaan. De innovatieve kijk van de inwoner brengt de provincie een stap dichter bij de oplossing en onderstreept het belang van het gebruik van digitale bronnen ter ondersteuning van het bedienproces en informatievoorziening naar de weg- en vaarweggebruikers.

Artikel gaat verder na de foto

Een beter fietspad naar station Sassenheim
Met een betere fietsvoorziening kunnen reizigers OV-knooppunten sneller en makkelijker bereiken. De jury waardeert dit idee omdat het de leefomgeving van de inwoner verbetert en verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aansluit. De provincie zal met de gemeente Teylingen in gesprek gaan over de mogelijkheden van een beter fietspad naar het station.

“Mooi om te zien hoe veel mensen creatief meedenken om samen tot goede oplossingen te komen”, zegt gedeputeerde Floor Vermeulen van Verkeer en Vervoer. “Ik ben dan ook erg onder de indruk van de ideeën die binnen zijn gekomen. Het is goed om verder onderzoek te doen. Het sluit prachtig aan bij wat wij als provincie al doen om Zuid-Holland bereikbaar te houden.”

Samenwerking met TU Delft
Tot slot was de jury ook erg gecharmeerd van ideeën om het openbaar vervoer te moderniseren. Door bussen snel tussen kernen te laten rijden zonder veel tussenstops wordt het openbaar vervoer voor veel mensen een aantrekkelijkere optie. Dit idee wordt dan ook verder onderzocht door de provincie in samenwerking met de TU Delft.