Informatieavonden over nieuwe kustnota

Op 14 en 15 april organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland informatieavonden over de nieuwe Kustnota. Dit zijn digitale bijeenkomsten, beide dagen van 19.30 tot 20.30 uur.

Hoogheemraad Ineke van Steensel: “In de Kustnota leggen we vast wat we wel en niet gaan doen om de kust te versterken, en daarbij houden we oog voor de mens en de natuur. Rijnland heeft als taak om inwoners te beschermen tegen overstromingen en daar zijn we trots op. Dat doen we al 765 jaar en dat blijven we ook doen, maar daarvoor moeten we ons beheer af en toe aanpassen. Zo zorgen we dat onze kust sterk en vitaal genoeg blijft om stormvloeden te weerstaan.”

Het hoogheemraadschap van Rijnland streeft naar zorgvuldige  participatie van burgers en bedrijven bij de aanstaande vaststelling van de Kustnota. Het algemeen bestuur stelt de Kustnota vast na een inspraakprocedure, die start vanaf 20 april. Vooraf wil het algemeen bestuur op een aantal punten graag de mening van inwoners en bedrijven horen.

Voor wie wil weten hoe het beheer van de zeewering in zijn werk gaat, of wat Rijnland precies gaat doen de komende jaren, is de mogelijkheid om deel te nemen aan digitale informatieavonden. Op 14 en 15 april vertelt Ineke van Steensel graag persoonlijk wat de komende jaren te verwachten valt. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen die deskundigen direct proberen te beantwoorden.

Klik om de kustnota te lezen.

Je kan je hier aanmelden voor de informatieavond naar keuze.