HHSK en ‘big brown data’ tegen het coronavirus

Foto HHSK

Zuidplas – Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) zorgt voor informatie over waar de corona besmettingshaarden zitten, waar niet en waar de besmettingen oplopen. Na de landelijke testfase van vorig jaar is het rioolwateronderzoek  flink uitgebreid naar alle 314 rioolwaterzuiveringsinstallaties, waaronder de negen waterzuiveringsinstallaties van het HHSK. Hierdoor wordt het rioolwater van alle ruim 17 miljoen mensen in Nederland onderzocht, ook op Cofid-19.

Op dit moment neemt 75% van de rioolwaterzuiveringsinstallaties twee of meer monsters per week. Op de zuiveringsinstallaties van HHSK worden drie maal per week monsters genomen en binnenkort wordt overgegaan naar dagelijkse bemonsteringen.

Aanleiding is de start van een langjarig rioolwateronderzoek, dat het mogelijk maakt dat het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en daarnaast ook andere waterschappen en waterlaboratoria, kennisinstelling STOWA en het RIVM de komende vijf jaar het rioolwater intensiever kunnen onderzoeken, vooral op onder meer sporen van het coronavirus.

De waterschappen en de waterlaboratoria nemen de monsters uit het rioolwater en stellen deze beschikbaar aan het RIVM. STOWA, het kenniscentrum van de waterschappen, helpt om de benodigde gegevens goed in beeld te krijgen, die ‘big brown data’ genoemd wordt. Het RIVM doet de analyse van de monsters en interpretatie van de gegevens, die terug te vinden zijn op het Dashboard coronavirus.

Door Louis Bekker