Gemeenteraad Zuidplas benoemt wethouders

Zuidplas – Tijdens de raadsvergadering van woensdag 1 juni besprak de raad het aangeboden coalitieakkoord. Daarnaast zijn Jan Willem Schuurman (ChristenUnie-SGP), Daan de Haas (VVD), Wybe Zijlstra (CDA) en Frans Klovert (D66) benoemd en geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Zuidplas.

Coalitieakkoord Formateur de heer D. Alblas gaf in de raad een korte toelichting op het proces. In het algemeen waren de fracties erg te spreken over de brede opzet van het informatieproces afgezien van een aantal kritische noten. ChristenUnie-SGP, VVD, CDA en D66 zijn in een relatief korte periode gekomen tot een coalitieakkoord.

Tekst gaat verder na de video

Naast bovengenoemde partijen ondertekende de PVDA/GroenLinks symbolisch het akkoord. Nieuw college Jan Willem Schuurman en Daan de Haas waren de afgelopen periode ook al wethouder.
Frans Klovert en Wybe Zijlstra zijn nieuw in het college. Samen met burgemeester Han Weber vormen de geïnstalleerde wethouders het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas. De portefeuilles van de geïnstalleerde wethouders zijn als volgt ingedeeld.

Christen Unie-SGP: wethouder Jan Willem Schuurman
Portefeuille Wonen en Financiën

Werk en inkomen
Ruimtelijke ordening, inclusief ontwikkeling Zuidplaspolder
Volkshuisvesting
Economische zaken
Vergunningverlening
Financiën

VVD: wethouder Daan de Haas
Portefeuille Mobiliteit en Dienstverlening
Verkeer en vervoer
Maatschappelijke ondersteuning
Ouderen
Landschap en recreatie
Grondbedrijf
Dienstverlening en bedrijfsvoering
Personeel en organisatie

CDA: wethouder Wybe Zijlstra
Portefeuille Duurzaamheid en Beheer
Duurzaamheid en milieu
Onderwijshuisvesting
Vastgoed
Beheer Openbare ruimte
Handhaving
Sport
Public Affairs

D66: wethouder Frans Klovert
Portefeuille Jeugd, Gezondheid en Cultuur
Jeugd (hulp)
Volksgezondheid
Onderwijs
Cultuur en erfgoed
Implementatie Omgevingswet
Inwoners- en ondernemersparticipatie
Recreatieparken
Subsidiebeleid
Mantelzorg
Vrijwilligers