Energielabel C vanaf volgend jaar verplicht voor kantoorgebouwen

Gouda – Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen? Dan mag het gebouw niet meer als kantoor gebruikt worden. Voor sommige kantoorgebouwen geldt een uitzondering.

De verplichting geldt niet als het kantoor:

  • kleiner is dan 100 vierkante meter;
  • een monumentenstatus heeft, zoals bepaald in de Erfgoedwet of is aangewezen in een verordening;
  • voor minder dan 50% onderdeel is van een multifunctioneel gebouw (verzamelgebouw);
  • nog maximaal 2 jaar wordt gebruikt;
  • wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
  • geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • maatregelen moet nemen die een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Wie is verantwoordelijk voor de verplichting?

De eigenaar van het kantoorgebouw is er verantwoordelijk voor dat het kantoorgebouw energielabel C krijgt. De huurder hoeft dit niet te regelen. Wel kan de huurder de eigenaar er op wijzen dat energielabel C verplicht is en vragen om dit te regelen. Veel eigenaren hebben al een brief van de ODMH gekregen waarin staat dat hun kantoorgebouw vanaf volgend jaar energielabel C moet hebben. Uit onderzoek blijkt dat veel kantoren die gebouwd zijn na 1998, nog geen label hebben aangevraagd. Dit terwijl deze gebouwen mogelijk wel aan de eisen voldoen en energielabel C kunnen krijgen. Deze gebouwen zijn vaak zonder aanpassingen zuinig genoeg.

Aanvraag regelen

Op de website EP-Online bekijkt u of u voor uw kantoorgebouw al een geregistreerd label heeft. Heeft u nog geen label en moet u deze volgens de voorwaarden wel hebben? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het Duurzaam Bouwloket van gemeente Gouda. Het is belangrijk dat u de aanvraag dit jaar regelt. Op de website van de RVO staat een handig stappenplan. Weet u niet of deze plicht voor uw situatie geldt of heeft u vragen hierover? Neem gerust contact op met Jeanet Mellema via energie@odmh.nl of via telefoonnummer (088) 54 50 001. Kijk voor meer informatie over mogelijke subsidies op de website ‘Maak Gouda Duurzaam‘.