CDA Zuidplas presenteert verkiezingsprogramma

Zuidplas – Onder de naam “Krachtige Dorpen” zijn de kandidaat raadsleden van CDA Zuidplas het afgelopen jaar het gesprek aangegaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

In de gesprekken stond één vraag centraal voor CDA Zuidplas: ”hoe kunnen wij onze dorpen nog krachtiger maken? De ambities, ideeën, wensen en meningen werden besproken en vormen de basis voor het verkiezingsprogramma met een titel die u niet zal verrassen: Krachtige Dorpen!” vertelt lijsttrekker Benno de Ruiter.

”Wat de plannen zijn om de dorpen krachtig te houden en waar mogelijk krachtiger te maken staat helder weergegeven in het programma. Enkele hoofdpunten daarbij zijn de volgende:”

  • Die kracht zit in een goed voorzieningenniveau. Winkels, scholen en de mogelijkheden zoals sport en cultuur om te ontspannen houden onze dorpen levendig en moeten dichtbij gevonden kunnen worden. Het CDA kiest ervoor om blijvend te investeren om te anticiperen op de groei van de dorpen.
  • Die kracht zit in een gevarieerd woningaanbod. In de huidige dorpskernen wil het CDA het groen behouden. Als er gebouwd wordt moet er meer aandacht zijn voor starters- en seniorenwoningen. Een zelfbewoningsplicht zorgt dat huizenzoekers een eerlijke kans krijgen. Daarnaast vindt het CDA het verstandig als er een voorrangspositie komt voor inwoners uit Zuidplas bij woningen in het ‘5e dorp’.
  • Die kracht zit in een gemeente die naast haar inwoners staat, met dienstverlening die aansluit op de behoefte. Het CDA wil sturen op transparantie in beleid en helderheid over het nakomen van verwachtingen. Ook het waarderen van initiatieven van ondernemers en inwoners is een speerpunt.
  • Die kracht zit in een veilige gemeente waar er meer handhavers komen om de leefbaarheid en veiligheid in dorpen vergroten. Meer jongerenwerkers om beter in te zetten op preventie. Verdere focus moet liggen bij veilige sportparken en schoolzones.
  • Die kracht zit in een duurzame gemeente waar slimme realistische oplossingen om energieverbruik te verlagen gestimuleerd worden.

”Groen, veilig, betrokken bij elkaar en dorps wonen, maar met de schaalvoordelen van een grote gemeente. Dat is waar Zuidplas voor zou moeten staan en dat is waar wij ons graag sterk voor maken de komende jaren!’’