Brief van PvdA/GroenLinks aan wethouder met 38 reacties van buurtbewoners

Zuidplas – De fractie van de PvdA/GroenLinks heeft kortgeleden een buurtonderzoek gehouden onder de inwoners van de Boslaan, Hennipdreef en de Lange Zijde in Zevenhuizen en Martin Damen, raadslid PvdA/GroenLinks stuurt volgens mondelinge afspraak met wethouder Schuurman een brief naar hem met de bevindingen van het buurtonderzoek.

De aanleiding was de brief van bewoners van de Lange Zijde met zorgen voor de gevolgen van de bouwactiviteiten van een aannemer voor hun woning, de aanzienlijke beschadigingen aan het wegdek en omliggende bestrating van de Lange Zijde en de Hennipdreef door het te zware verkeer voor het aanleveren van bouwmaterialen door de aannemer. En tevens vanwege de onrust onder de inwoners van de Boslaan door de reconstructie van hun straat en woonomgeving.

De PvdA/GroenLinks heeft 38, veelal uitvoerige, reacties van inwoners ontvangen.

Aannemingsbedrijf van der Knaap bouwt een woning aan de Hennipdreef en aannemer van de Spek werkt aan de reconstructie. Beide ondernemers staan op zich goed bekend in de  gemeente Zuidplas voor de werkzaamheden die zij in de regel doen.

Raadslid Martin Damen vraagt namens de PvdA/GroenLinks aan de wethouder aandacht voor de volgende zaken:

  1. Het aannemingsbedrijf van der Knaap bouwt een woning aan de Hennipdreef. Om dit te realiseren laat hij bouwmaterialen leveren met te grote en zware vrachtwagens die veelal zo lang zijn dat er aan de bewoners een beroep wordt gedaan om hun auto’s niet, of op de stoep te doen parkeren, omdat anders de vrachtwagens de bouwplaats niet kunnen bereiken. Er is vooral veel zorg om het te zware verkeer. De vorig jaar gerenoveerde weg is daardoor kapot gereden ook zijn er rijsporen zichtbaar doordat de te zware vrachtwagens het wegdek indrukken. Aan de lange Zijde staan meerdere woningen die niet onderheid zijn. Er is vrees op beschadiging.

Het bevreemd mij zeer dat de aannemer met te zwaar beladen vrachtwagens zijn bevoorrading doet. En dat gemeente hierop niet regulerend acteert.

Het verzoek is om nu en in de toekomst het zware verkeer bij bouwwerkzaamheden niet toe te staan aan de Lange Zijde en Hennipdreef, zorg te dragen voor volledig herstel van de beschadigde weg. Veel inwoners vragen zich namelijk af of de lokale inwoners op moeten draaien voor het herstel van de weg.

 

  1. In de ontvangen reacties m.b.t. de Boslaan wordt aangegeven dat veel inwoners zeer ontevreden zijn over het eerdere stopzetten en de vertraagde uitvoering van de werkzaamheden vanaf 6 januari jl. Het uitstel is verzocht door Van de Knaap aan aannemingsbedrijf van der Spek vanwege de bouw van de hierboven genoemde woning. PvdA/GroenLinks beveelt de wethouder aan om bij dit soort werkzaamheden de communicatie mede namens de gemeente te laten doen en niet alleen via de aannemer die belast is met de uitvoering van de werkzaamheden.

 

  1. Veel inwoners klagen over het gebrek aan informatie over wat nu gerealiseerd gaat worden en binnen welke termijn. Hoewel een deel van de informatie te vinden is op de website van de gemeente heeft deze informatiebron de meeste inwoners aan de Boslaan niet bereikt. PvdA/GroenLinks beveelt de wethouder aan om de inwoners door middel van een (klassieke) brief te informeren over wanneer welke werkzaamheden (bij benadering) wanneer worden uitgevoerd, de inwoners informatie te verstrekken welke groenbeplanting en bomen er geplaatst gaan worden en op welke plaatsen er extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

 

  1. Het omzagen van een groot aantal bomen en het nog niet wegfrezen van de boomstompen geeft een extra desolaat gevoel bij veel inwoners. PvdA/GroenLinks beveelt de wethouder aan om de uitvoerder te verzoeken de boomstompen vast weg te halen.

 

  1. De werkzaamheden veroorzaken veel overlast mede door de modder die kan ontstaan bij regenval. Het laatste verzoek is om de uitvoerder te vragen of hij de wegen met enige regelmaat van aarde/klei zou kunnen ontdoen gelijk zoals dit gebeurt tijdens de bietencampagne.

 

Martin Damen, raadslid namens de fractie van de PvdA/GroenLinks stelt voor om samen met wethouder Schuurman de wijk gezamenlijk te bezoeken, nadat de werkzaamheden zijn afgerond.