Beloofde daling rioolheffing Zuidplas slechts tijdelijk

Zuidplas – In de zomernota van de gemeente Zuidplas zag het er op het eerste gezicht positief uit: de rioolheffing zou de komende jaren dalen, ter compensatie van de stijgende onroerendgoedbelasting (OZB). Op deze manier, zo beloofde de gemeente, zou de lastenstijging voor burgers beperkt blijven.

Goed nieuws, zou je denken. Want het is algemeen bekend dat Zuidplas de komende jaren met grote tekorten kampt en dat een deel van de oplossing zou worden gezocht in lastenverzwaring voor burgers. Uit onderzoek blijkt echter dat de daling van de rioolheffing slechts tijdelijk is.

 Wie de moeite neemt om zich in het zogenaamde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) onder te dompelen (om maar in riooltermen te blijven), ziet een andere cijfermatige trend:

De jaarlijkse rioolheffing per huishouden gaat alleen in 2021 naar beneden, namelijk van 229,- per jaar naar 210,- per jaar. Na 2021 daalt de heffing niet verder, maar blijft volgens het VGRP t/m het jaar 2029 op hetzelfde niveau. Daarna zal de rioolheffing geleidelijk stijgen tot een bedrag van 299,- per jaar in het jaar 2070.

‘Na mij de zondvloed’
Dat klinkt natuurlijk ver weg en je zult waarschijnlijk denken ‘na mij de zondvloed’. Wat echter opvalt is dat in datzelfde Rioleringsplan de rioleringsuitgaven over de hele periode van 2021 tot 2063 jaarlijks hoger zijn dan de inkomsten, zijnde de rioolheffing. Hierdoor daalt het saldo van de (riolerings-)voorziening geleidelijk van 11 miljoen in 2021 naar minder dan 1 miljoen in 2059.

‘Een verlaging nu betekent een stijging in de toekomst’
Navraag bij de gemeente of het verantwoord is om de ‘pot met rioolgeld’ zo leeg te laten lopen, levert het werkelijke beeld op van de burgerlasten in de nabije toekomst. Een woordvoerder gaf het volgende antwoord:

‘Een verlaging van de rioolheffing nu zal moeten worden gecompenseerd door een stijging in de toekomst om aan te blijven sluiten bij het vastgestelde VGRP.’

Ook gaf de gemeente aan dat de tarieven voor de rioolheffing elk jaar voor het opvolgende jaar worden vastgesteld, zodat de aangekondigde daling in theorie zelfs na 1 jaar al naar boven kan worden bijgesteld.

Stijging OZB alweer verhoogd
Tel hierbij op dat de OZB de komende jaren stijgt, en dat deze stijging inmiddels alweer is verhoogd in het herstelplan van de Zomernota 2021, en je kunt op je vingers natellen dat de aangekondigde daling van de rioolheffing de stijgende OZB-lasten niet zal compenseren.

Sterker nog, het gat tussen de lastendaling enerzijds en de lastenstijging anderzijds wordt zeer waarschijnlijk alleen maar groter en dat zullen de inwoners van Zuidplas de komende jaren gaan voelen.