Nieuwe onderscheidingen in Zuidplas

Zuidplas – Zonder vrijwillige inzet zouden vele activiteiten geen doorgang kunnen vinden of onbetaalbaar worden in de gemeente Zuidplas.

Het is dan ook prijzenswaardig dat er in Zuidplas zoveel mensen zijn die zich belangeloos inzetten voor de lokale gemeenschap. In veel gevallen al jaren achtereen. Ook jongeren leveren een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving. Ongetwijfeld minder langdurig gezien hun leeftijd, maar wel vanuit betrokkenheid en compassie.

Deze personen kunnen worden voorgedragen voor twee nieuwe onderscheidingen van de gemeente Zuidplas: De Golfslag of De Jeugdaward.

De Golfslag is een gemeentelijke onderscheiding voor personen vanaf 23 jaar. Het is een glazen object, in de vorm van de golfslag in het gemeentelijk logo. Bij de gemeentelijke onderscheiding hoort een oorkonde.

De Jeugdaward is bedoeld voor jongeren onder 23 jaar. Deze is ontworpen door Mariska Palsgraaf, een plaatselijk kunstenaar. Bij de Jeugdaward hoort een oorkonde.

De onderscheidingen zijn bijzonder. Er worden per soort maximaal 4 tot 5 gemeentelijke onderscheidingen per jaar uitgereikt.

Meestal wordt de onderscheiding voor De Golfslag uitgereikt tijdens een bijzondere gelegenheid: bijvoorbeeld een jubileum of afscheid. U kunt zelf een voorstel doen voor het moment van uitreiken, maar dit gaat altijd in overleg met de gemeente. De burgemeester of verantwoordelijke (dorps)wethouder in principe de onderscheiding uit. Bij de onderscheiding hoort een gemeentelijke oorkonde. Dien het voorstel tijdig in, uiterlijk drie maanden voor de beoogde uitreikdatum.

De Jeugdaward wordt op 20 november, de dag van de rechten van het kind uitgereikt. De Jeugdawards worden uitgereikt door burgemeester/verantwoordelijk wethouder en de kinderburgemeester. De jongeren worden in het zonnetje gezet in het bijzijn van familie en vrienden. Stuur het voorstel vóór 1 september naar de gemeente.

Gebruik voor het indienen van het voorstel het aanvraagformulier.