Heibel in de RES, Regionale Energie Strategie Midden-Holland

Zuidplas/Gouda – Voor wie onze eerdere publicaties over de RES Midden-Holland niet hebben gezien, even een korte toelichting. De Regio Midden-Holland bestaat al langer maar voor de landelijke energietransitie wil de regering dat er niet van bovenaf gewerkt wordt maar vanuit de samenleving. Dus vanaf de burger, de gemeente, de RES, de Provincie naar de Rijksoverheid. Zuid-Holland kent 7 regio’s, waarvan Midden-Holland er één is. Daarin bevinden zich de volgende gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Zij acteren samen als de RES Midden-Holland.

De bewoners mogen een enquête invullen, de gemeenten gaan de strijd aan
Er zijn nu twee online enquêtes gehouden waarin bewoners hun voorkeur konden uitspreken waar zonnepanelen velden en windmolens kunnen komen. Op die enquêtes komen we later terug, want vooralsnog wordt de onderlinge strijd door de vijf gemeentebesturen gevoerd. Door de regio Midden-Holland lopen uiteraard de gemeentegrenzen en laat nu elke gemeente moeten aangeven hoeveel en waar zonnepanelen en windmolens moeten komen. En daar zit ‘m de pijn en die wordt het liefst neergelegd bij de andere gemeente(n). Gouda was de eerste, bedoeld of onbedoeld, om vooral windmolens langs de grenslijnen (A12) van de overige gemeenten te plaatsen. Dat werd natuurlijk al snel heibel. Zo vond wethouder Brigitte Leferink van Waddinxveen dat er geen sprake was van solidariteit. In Bodegraven vond het raadslid Robin Kersbergen dat het klakkeloos windmolens plaatsen in de achtertuin van de buren onacceptabel is. Ferry van Wijnen, de VVD fractievoorzitter in Zuidplas stelt al vanaf het begin dat in Zuidplas helemaal geen windmolens moeten komen.

Waarom geen windmolens in Zuidplas?
Het college van Zuidplas heeft niet afgewacht en een kadernota RES 1.0 opgesteld met daarin opgenomen dat het college en de gemeenteraad er voor gekozen hebben dat, vanwege de grote landschappelijke impact, binnen de grenzen van de gemeente Zuidplas windmolens niet gewenst zijn. De gemeente Zuidplas kiest voor het opwekken van zonne-energie op daken en op het land. Dit vraagt maatwerk per locatie, waarbij pauzelandschappen*) de voorkeur hebben en ingezet wordt op het maximaal benutten van bestaande locaties, waar daken kunnen bijdragen aan het opwekken van energie.

Maar kan Zuidplas op termijn de windmolens buiten de gemeentelijk grenzen houden?
Wellicht moet de gemeente Zuidplas straks bezwijken onder de druk van de andere gemeenten binnen de RES Midden-Holland, want de omstandigheden en de infrastructuur voor windmolens zijn aanwezig in Zuidplas. Mede door de komst van een hoogspanning en een middenspanning station bij Zevenhuizen, waardoor de keuze voor het plaatsen van grote windturbines langs de A12 en de A20 technisch en financieel voor de hand zal liggen.

De besturen van de betrokken gemeenten hebben hun piketpaaltjes dus al geplaatst, terwijl de meeste bewoners nauwelijks weet hebben wat er gaande is. Een bezoek aan de website www.resmiddenholland.nl is daarom zeker de moeite waard. Intussen hebben wethouders, raadsleden en fractievoorzitters de strijdbijl nog niet begraven.

*) pauzelandschappen zijn gebieden met als kenmerk dat ze nagenoeg verlaten zijn door vorig gebruik of economisch niet meer rendabel zijn en dus ‘tijdelijk’ inzetbaar zijn voor het opwekken van zonne-energie, al dan niet gecombineerd met meervoudig gebruik. Zon-projecten op land zijn altijd van tijdelijke aard.