Tijdelijke noodopvang vluchtelingen hotelboot verlengd tot 1 juli

Gouda – Het tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen is nog steeds groot in Nederland. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 februari besloten de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen op een hotelboot aan het Gouwekanaal langs de Ruige Wetering, ter hoogte van de Nachtegaalstraat, te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2022. 

Sinds 22 december 2021 biedt Gouda tijdelijke noodopvang aan 100 vluchtelingen op een hotelboot aan het Gouwekanaal langs de Ruige Wetering, ter hoogte van de Nachtegaalstraat. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft gevraagd om de periode van opvang, die op 22 februari afloopt, te verlengen. Ook vroeg het COA om het aantal op te vangen vluchtelingen uit te breiden tot 125. Het college heeft besloten de verlenging mogelijk te maken, maar kiest ervoor om het aantal vluchtelingen niet verder uit te breiden dan 100.

Draagvlak voor verlenging

Om een goed besluit te kunnen nemen heeft het college ervaringen opgehaald bij omwonenden, de klankborgroep, vrijwilligers, politie en andere betrokkenen. Ook de gemeenteraad heeft zijn wensen en bedenkingen aan het college meegegeven. Burgemeester Verhoeve: “Sinds de komst van de vluchtelingen is de tijdelijke noodopvang soepel verlopen en zijn de vluchtelingen warm welkom geheten door Gouwenaars. Ik ben dankbaar om te horen dat er breed draagvlak is voor het verlengen van de tijdelijke noodopvang op de hotelboot. Hiermee laat Gouda opnieuw zien dat het een gastvrije stad is”.

Nederlandse taallessen en andere activiteiten

Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) van de gemeente Gouda gaat door met het aanbieden van verschillende activiteiten voor de vluchtelingen. Er wordt onder meer Nederlandse taalles aangeboden, sport en fietslessen. Verschillende organisaties en vrijwilligers in de stad helpen hierbij.

Op de pagina Noodopvang vluchtelingen staan veelgestelde vragen over de tijdelijke noodopvang in Gouda.