Plannen oude Stadhuis Gouda bekend gemaakt: ontmoeten, inspireren en vieren

Gouda – Wethouder Thierry van Vugt heeft vanmiddag de plannen bekendgemaakt voor het oude Stadhuis. Het motto is: ‘ontsluiten wat er al is’. Het gebouw moet in de toekomst toegankelijk worden om er te kunnen ontmoeten, inspireren en vieren. De uitkomsten komen uit een zoekproces met experts, een lokale klankbordgroep en betrokken Gouwenaren. De kosten voor modernisering komen rond 750.000 euro uit, het is nog onduidelijk of met uitbaten straks voldoende kan worden verdiend.

“Deelnemers aan de bijeenkomsten kwamen gerust uit Groningen om erbij te kunnen zijn”, schetst wethouder van Vugt de aantrekkingskracht van het oude Stadhuis. Ook lokaal bleek de behoefte om mee te denken groot; wel 670 respondenten hebben gereageerd op een oproep van de gemeente. Daarnaast werd een klankbordgroep geselecteerd van experts in historische gebouwen, evenementen, musea en horeca.

Het plan
Het resultaat is een ‘houtskoolschets’, een eerste grove planopzet. Het wordt gevormd door een soort drie-traps raket van ontmoeten, inspireren en vieren. Ontmoeten moet onderin het gebouw gaan plaatsvinden, in een horecagelegenheid. Dit moet ook de burgerhal nieuw leven inblazen, de plek waar vroeger vlees werd verhandeld. Ook verderop in het gebouw wordt ontmoet, zoals in een stad-werk-huis ruimte; een soort werkplek voor zzp’ers, lokale stichtingen en verenigingen en commercieel gebruik.

Om de waarde van het gebouw en de Goudse historie te verbeelden is het tweede ankerpunt gekozen: inspireren. Het idee is om een laagdrempelige publieksruimte met een culturele en artistieke invulling te creëren. Men denkt dan aan locatiegebonden ‘belevingskunst’, die verhalend de geschiedenis van het gebouw tot leven brengt. Of aan een verhalende route in een app, Virtual Reality- of audiotour.

Vieren kon al in het Stadhuis en dat blijft mogelijk. In de toekomst worden er nog altijd huwelijken voltrokken, ceremoniële bezoeken afgelegd en evenementen georganiseerd, waarin het stadhuis een beeldbepalende rol speelt, zoals kaarsjesavond.

Aanpassingen
Om het gebouw toekomstbestendig te maken wil het College het verduurzamen en een lift installeren. Voor de operatie stelt zij een midden-scenario voor, waarmee een reductie van 52% Co2 kan worden behaald. Denk aan maatregelen als isolatie en ledverlichting. Ook wordt een lift geïnstalleerd die alle belangrijke etages moet bedienen. De kosten van deze maatregelen worden geschat op zo’n 750.000 euro. Dat bedrag wordt in eerste instantie betaald uit de gemeentekas, maar moet worden terugverdiend uit de huuropbrengsten.

Exploitatie
Wie gaat het vernieuwde stadhuis uitbaten en wordt dat rendabel? “Het gebouw behoort toe aan de 73.000 inwoners”, zegt wethouder van Vugt stellig. Behalve dat het niet te koop is, komt het ook niet onder de vleugels van één ondernemer. In plaats daarvan richt de gemeente een exploitatiestichting op, met daarin lokale partijen die voeling hebben met het concept. Het ligt voor de hand dat hierbij professionele bedrijven betrokken zijn, zoals een bestaande horecaondernemer. Het is nog geheel niet duidelijk wie in de stichting plaats zullen nemen.

Planning
Een ding zal de gemeente moeten laten lopen. Het gaat niet lukken het Stadhuis voor Gouda 750 helemaal in nieuwe luister te openen. Wethouder van Vugt: “Ik wil het zo snel mogelijk op de agenda [van de raad] zetten. In 2022 moet het plan er liggen, maar is het beheer zoals nu wordt gevoerd. De deur is open”. Of met de nieuwe exploitatie quitte te draaien is weet de wethouder ook nog niet. De maatschappelijke meerwaarde staat op één, zegt van Vugt. Wel denkt hij dat er voldoende commerciële kansen zijn om straks toch rond te komen: “We denken dat er veel elementen in zitten waaraan je kunt verdienen maar als het niet rond komt gaan we daarmee terug naar de raad”.

Het is nog niet bekend wanneer het onderwerp wordt besproken in de gemeenteraad.