‘Óf 200 euro bijbetalen óf de benen laten breken’

Gouda – Lezers reageren massaal op de reeks artikelen van deGouda over begraafplaats De IJsselhof en de dienstverlening van uitvaartorganisatie Yarden. Niet alleen herkennen zij zich in onze bevindingen over het matige onderhoud van de IJsselhof, ook ervaren zij de dienstverlening van Yarden tijdens uitvaarten als wisselend. Sommige verhalen zijn ronduit schrijnend.

Van twee keer in rekening gebrachte kisten tot het voorstel om de benen van een overledene te breken’ zodat hij in de kist past. As die zoek is, en een kapotte grafsteen door een omgewaaide, afgestorven boom, als gevolg van gebrek aan onderhoud en inspectie. Met daarbovenop ook nog eens een slechte communicatie.

De verhalen die deGouda ontvingen tonen aan dat er met regelmaat sprake is van misstanden op de IJsselhof en dat Yardens klachtenafhandeling ronduit slecht is. Hieronder delen wij enkele van de ontvangen reacties. De verhalen zijn geanonimiseerd en de namen van de betrokkenen zijn bekend op onze redactie.

Veel lezersklachten ontvangen over begrafenissen IJsselhof

Dreiging met proces
Een lezeres liet ons weten dat er na de uitvaart van haar vader twee kisten op de factuur stonden in plaats van één. Bovendien had Yarden (tegenwoordig vallend onder Dela) kosten in rekening gebracht voor het afleggen, terwijl dat in werkelijkheid niet door hen was gedaan. Pas na inschakeling van de rechtsbijstandverzekering en dreiging met een proces was Yarden bereid om over te gaan tot een schikking.

Door Yarden geleverde kist paste niet in oven
Een ander verhaal ontving deGouda van een lezeres wier man in 2016 overleed. Haar echtgenoot was 1.96 m lang en de briefschrijfster kreeg van Yarden te horen dat hij niet in de gangbare kisten paste. Haar werd gevraagd of ze een grotere kist voor haar man wilde. Ze moest dan wel 200 euro bijbetalen. Of, zo werd haar gezegd, ze konden ook de benen ‘breken’; daar zag je niks van.

De vrouw vond dat geen optie en betaalde het extra bedrag, zich afvragend of 1.96 m echt zo uitzonderlijk was.

Op de dag van de uitvaart, na het condoleren, kwam de begeleidster van Yarden naar de vrouw toe om te zeggen zij een vervelend bericht had: de (extra lange) kist van haar echtgenoot paste niet in de oven op de IJsselhof en moest daarom worden overgebracht naar Rijswijk. De briefschrijfster bleef ontgoocheld achter met haar gasten.

As zoek
Yarden beloofde de vrouw te berichten wanneer zij de as van haar echtgenoot kon ophalen. Dat zou binnen 3-6 weken zijn. Het bleef echter stil. De vrouw besloot daarop zelf te bellen.

Volgens Yarden had de computer een storing. Toen er weer contact was, kreeg de vrouw te horen dat er ‘iets vervelends’ aan de hand was: men kon de as niet vinden.

Pas ruim een maand later kreeg zij het bericht dat de as gevonden was en op de IJsselhof aanwezig was. De urn ophalen was echter geen optie, vanwege de afwezigheid van een van de medewerkers. Of ze nog een maand wilde wachten.

Toen het moment eindelijk daar was, bood Yarden haar een bos bloemen aan ‘voor het ongemak’.

Maar nog altijd vraagt de briefschrijfster zich af of de as wel van haar echtgenoot was.

Artikel gaat verder na de foto

Grafsteen gebroken door omgewaaide boom
Een lezeres stuurde ons een foto van het graf van haar moeder. In 2019 waaide er een boom om. Deze belandde op de grafsteen, waardoor deze in stukken brak.

Yarden legde de verantwoordelijkheid bij de vrouw neer. Zij kon zelf voor de kosten opdraaien, ondanks het feit dat de boom hol was en rot van binnen.

Een onbegrijpelijke reactie, vond de vrouw, want structureel onderhoud en inspectie van de bomen had deze situatie volgens haar naar alle waarschijnlijkheid kunnen voorkomen.

Andere lezers spreken van verzakte graven, overhangende witte sneeuwbessen en een rommelig ogende begraafplaats met onkruid tussen het grind. En dat, terwijl de prijs voor een koopgraf hoog is, volgens een van hen.

‘Groen’ als het uitkomt
In een reactie op ons eerdere artikel over het matige onderhoud van de begraafplaats, gaf Yarden als argument dat zij op de IJsselhof een ‘natuurlijke uitstraling’ nastreven. Waarmee zij ook brandnetels van een meter hoog acceptabel vinden. Veel lezers houden het echter op ‘verwaarlozing’.

Dat Yarden alleen ‘groen’ is als het hen uitkomt blijkt uit het bericht van een andere lezeres.

Zij mailde met Yarden over de afvalbakken, omdat bij alle afvalpunten, op één na, alleen groene containers staan en géén grijze. Waardoor al het afval in de groene containers terechtkomt en het groenafval wordt vermengd met plastic en papier.
Yarden zegde toe dat dit opgelost zou worden. Duurzaamheid is belangrijk, vertelde men haar. Tot op de dag van vandaag is er niets veranderd.