Nationaal Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen definitief naar Gouda

Gouda – De gemeenteraad van Gouda heeft woensdagavond 1 juni de financiële middelen vrijgemaakt voor de aankoop van het Arti Legi gebouw aan de Markt in Gouda. Daarmee wordt met dit prachtige gebouw definitief de weg vrijgemaakt voor het nationale Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. In de komende maanden richten wij het Kenniscentrum verder in. De opening staat gepland voor dit najaar. Michel Klijmij-van der Laan, wethouder duurzaamheid en klimaat: “De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Het is ontzettend belangrijk voor de toekomst dat we de kennis hierover bij elkaar brengen en toegankelijk maken. Niet alleen voor Gouda, maar voor iedereen in Nederland die hiermee te maken heeft.” 

De gevolgen van bodemdaling en funderingsproblemen nemen steeds verder toe voor de samenleving. Een miljoen woningeigenaren krijgen mogelijk te maken met funderingsproblemen. Voor overheden stijgen de kosten voor het onderhoud aan de infrastructuur en bodemdaling in de veenweidegebieden zorgt voor een flinke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Wij werken hard aan oplossingen voor deze problemen, maar deze kennis bereikt nog onvoldoende mensen. Daarom richten we het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen op. De thema’s van het Kenniscentrum zijn onmisbaar en ondersteunend voor het mogelijk maken en versnellen van diverse rijksprogramma’s rondom landelijke opgaven: zoals de opgaven rondom woningbouw, klimaatverandering en de energietransitie.

Alle mensen en organisaties in Nederland moeten op een makkelijke manier toegang hebben tot de beste kennis en de juiste contacten over: funderingsproblemen, bodemdaling (door een slappe bodem) en de uitstoot van broeikasgassen. Dat is de missie van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. Dat maken we concreet met een toegankelijke website en met de vestiging in Gouda. Daarnaast organiseert het Kenniscentrum vanaf dit najaar een speciale roadshow. In deze tentoonstelling komt de beschikbare kennis langs via lokale en regionale vraagstukken en is er ruimte voor bijeenkomsten en onderwijs.

Het nationale Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen is een gezamenlijk “bottom-up” initiatief van landelijke organisaties en van de overheden die actief zijn rond de eerder genoemde onderwerpen. In de komende maanden werken zij gezamenlijk toe naar de lancering van het kenniscentrum.