Goudse gemeenteraad staat voor dilemma onderzoek Turfmarktkerkaffaire

Gouda – Vijf keer zijn ze bijeengekomen, waaronder in marathonsessies van acht uur. Literatuur en hele dossiers zijn doorgesproken, instrumenten zijn afgewogen er is advies ingewonnen van experts. De twee onderzoeksvoorstellen die de commissie Turfmarktkerk gisteravond presenteerde, werden in de gemeenteraad in dankbaarheid ontvangen.

Wel leefden er veel vragen, over de haalbaarheid, horen onder ede en de commissie die het onderzoek moet gaan leiden. Ze werden geduldig beantwoord.

De commissie presenteerde twee voorstellen om onderzoek te doen naar de Turfmarktkerkaffaire: een raadsonderzoek en een raadsenquête.

Die uitkomst volgde op de taak waarmee de commissie deze zomer op pad was gestuurd. De raad vroeg twee dingen: dat betrokkenen onder ede kunnen worden gehoord en dat het onderzoek voor de verkiezingen klaar zou kunnen zijn. De conclusie is nu dat die twee ‘niet verenigbaar’ zijn, aldus Niels Honkoop namens de commissie. Bij een raadsenquête kun je namelijk onder ede horen, maar deze duurt zo’n negen maanden en landt daarmee ver na de verkiezingen. Een raadsonderzoek is beperkt en wel op tijd klaar, maar hierbij is horen onder ede onmogelijk. En dus drong het dilemma zich op: is het wel mogelijk om goed onderzoek te doen in de korte periode voor de verkiezingen?

Beide varianten werden gisteravond tegen het licht gehouden. Voor het raadsonderzoek leefden er vele twijfels, want is dat wel echt mogelijk voor de verkiezingen? Voorzitter Paul Ruijgrok was stellig: “Op tijd afronden voor de verkiezingen kán. Het lijkt heel snel, maar je kunt zinnig en goed onderzoek doen binnen die tijd”.

Na de verkiezingen
Ook de bezetting van de op te richten commissie was onderwerp van gesprek. In het geval van een raadsonderzoek kan een onderzoeksbureau worden ingeschakeld, er ligt zelfs al een offerte klaar, zo bleek. Wordt tot een raadsenquête besloten, dan komt het werk in handen van een enquêtecommissie. Zo’n enquêtecommissie wordt gebalanceerd samengesteld met leden uit coalitie- en oppositiepartijen. De verkiezingen kunnen die bezetting compleet in de war schoppen. Sommige raadsleden stelden daarom voor om in dat geval (op de voorbereidingen na) pas na de verkiezingen te beginnen.

Bovendien vraagt het invullen van de enquêtecommissie nogal wat van raadsleden. De huidige commissie schat in dat een groep van zes leden zeker 12 tot 14 uur per week voor de klus moet vrij maken, en dat negen maanden lang. De voorzitter deed daarom alvast een oproep aan raadsleden voor de volgende vergadering, voor het geval een raadsenquête het haalt: “Denkt u ook aan de bezetting van de commissie!”

Open brief
Eigenaar Khalid Boutachekourt, van de voormalige Turfmarktkerk, liet in een open brief aan de raadsleden weten niet vanzelfsprekend mee te zullen werken aan een raadsonderzoek. Bij een raadsenquête is hij hiertoe wel bereid, omdat dan onder ede kan worden gehoord. De herinnering aan het omstreden ‘BMC feitenrelaas’, dat het College van B&W in 2019 liet uitvoeren, liggen Boutachekourt nog vers in het geheugen. Of onder ede horen de kip met de gouden eieren is, valt echter te bezien. Commissielid Jan de Laat schetste de bevindingen uit hun onderzoek: “Wat is gebleken is dat er doordat een enquête openbaar is, juist informatie wordt achtergehouden”. Omdat sprekers bij een raadsonderzoek anoniem blijven, zouden zij daar gemakkelijker praten, zo bleek.

De woensdagavond 27 oktober is de oordeelsvormende vergadering. Hierin moeten de raadsleden al voorsorteren welke van de twee onderzoeksvormen klaar is voor besluitvorming. 3 november wordt er dan een besluit genomen. Is geen van beiden in orde bevonden, dan gebeurt er tot nader orde niets.