Goudse college houdt poot stijf bij keuze locatie ‘aso-woningen’

Gouda – De ‘aso-woningen’ komen definitief aan de Tweede Moordrechtse Tiendeweg in Gouda. Het uitstel van het collegebesluit met een week, om de ‘wensen en bedenkingen’ van de Raad over deze gevoelige kwestie goed te overwegen, heeft niets opgeleverd.

Volgens wethouder Tetteroo scoort geen enkele locatie in Gouda een 10 en wordt daarom definitief gekozen voor de Tweede Moordrechtse Tiendeweg, waar de bouw van de zogenaamde Gouwe Huse in 2022 start, mits er geen bezwaarprocedures volgen.

In het collegebesluit staat verder dat na twee jaar actief zal worden gezocht naar een mogelijk betere locatie en dat een onafhankelijk bureau deze zoektocht in opdracht van de gemeente zal uitvoeren.

Aangezien er de afgelopen periode tientallen -deels door Buurtcommissie Tweede Moordrechtse Tiendeweg aangedragen- alternatieve locaties zijn onderzocht, die door het College alle als niet geschikt werden bestempeld, is het maar de vraag of dit iets zal opleveren.

Omwonenden proefkonijn
De reden om door te pakken, ondanks de weerstand van omwonenden en Raad, is volgens wethouder Dijkstra de urgente vraag vanuit de hulpverlening: het Leger des Heils zit met de handen in het haar met diverse bewoners die op andere opvangplekken grote problemen geven.

Het College van mening dat je, gezien de opdracht die je hebt als gemeente, dan ook daadwerkelijk iets moet doen, ook al is de gekozen locatie niet optimaal.

Volgens Dijkstra kun je alleen weten of iets een succes wordt of niet, door het te gaan ervaren. Dat hiermee de omwonenden feitelijk proefkonijnen zijn in een suboptimale situatie (lees: locatie) wordt voor lief genomen.

Wrange smaak
De eerste reactie van Remco Schoonderwoerd, voorzitter van de Buurtcommissie Tweede Moordrechtse Tiendeweg, is ‘Ongehoord, letterlijk en figuurlijk’. Hij vindt het ongehoord dat het College vasthoudt aan een slechte locatie voor de toekomstige bewoners van de Gouwe Huse, voor de omliggende natuur en voor de omwonenden.

Daarbij heeft hij nog altijd een wrange smaak in de mond door de plotselinge terugtrekking van de motie door D66 begin november (https://degouda.nl/raad-twee-keer-op-1-avond-geschoffeerd-door-college/). Na een telefoontje van wethouder Tetteroo met D66-raadslid Kuijlaars trok D66 de door hen ingediende motie, om te kiezen voor een bestemmingsplanwijziging, in waardoor het College de ingeslagen weg van de kruimelprocedure kan blijven bewandelen. Deze procedure zet de Raad buitenspel bij de besluitvorming over de plek van de ‘aso-woningen’.

De Buurtcommissie gaat zich volgens Schoonderwoerd beraden op vervolgstappen.

Bewoners Gouwe Huse in beeld
Volgens het Leger des Heils zijn er op dit moment concreet 3 mensen die in aanmerking komen voor de Gouwe Huse. Het gaat om mensen die nergens anders kunnen wonen vanwege hun multi-problematiek van verslaving, psychiatrische stoornissen en agressief gedrag wanneer zij onder invloed zijn en overprikkeld raken.

De medewerker van het Leger des Heils hoopt en verwacht dat juist het wonen in de Gouwe Huse dit gedrag minder zal uitlokken.

In toekomst meer dan 5 ‘aso-woningen’?
Dat de ‘aso-woningen’ er komen op de aangewezen plek is een feit. Wanneer, dat is nog de vraag nu de Buurtcommissie heeft aangegeven het hier niet bij te laten.

Of het op termijn bij 5 Gouwe Huse zal blijven is eveneens de vraag. Er staat zwart-op-wit dat gedurende de tijdelijke bestemmingswijziging van 10 jaar het aantal ‘aso-woningen’ gemaximaliseerd wordt op vijf.

Wanneer de tijdelijke bestemming, via een bestemmingsplanwijzigingsprocedure, na die 10 jaar overgaat in een permanente bestemming, bestaat de kans dat dit aantal word uitgebreid.

‘Dat is aan de bestuurders op dat moment,’ aldus Tetteroo.