Gemeente Gouda maakt tijdelijke terrasuitbreiding in 2022 mogelijk

Gouda – Het college heeft besloten de tijdelijke terrasuitbreiding ook tijdens het terrasseizoen van 2022 toe te staan. Het college vindt het belangrijk dat de horecaondernemers een steuntje in de rug krijgen in deze moeilijke tijd. Wethouder Thierry van Vugt (binnenstad): “Horecaondernemers hebben het zwaar. Het verdienvermogen van de horecasector staat onder druk. In 2020 en 2021 heeft de tijdelijke uitbreiding het omzetverlies van de horeca als gevolg van de coronacrisis beperkt. Ook nu zijn er nog beperkingen, dus ook komende tijd steunen we waar mogelijk.¨

Het is de bedoeling om met de tijdelijke terrasuitbreiding de lokale economie vitaal te houden en een bijdrage te leveren aan combinatiebezoek tussen horeca, winkels, de culturele sector en evenementen. Mocht er te weinig ruimte zijn om een evenement en tijdelijke terrasuitbreiding gelijktijdig te laten plaatsvinden, geeft het college evenementen voorrang. Neem hierbij Gouda750 als voorbeeld. ¨Ik ben blij dat we de ondernemers kunnen ondersteunen door ze ook in 2022 de mogelijkheid te bieden hun terrassen tijdelijk te kunnen uitschuiven¨, aldus wethouder Thierry van Vugt. Ook Lennart van Gastel (voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Gouda) is blij met het besluit: “Maximale ruimte voor ondernemerschap creëert herstel. Ook de gemeente Gouda realiseert zich dat en geeft hiermee letterlijk en figuurlijk de ruimte hiervoor.”

Tijdelijke terrassen
De tijdelijke terrasuitbreiding is mogelijk vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 oktober 2022. Een tijdelijke terrasuitbreiding moet vanzelfsprekend gebeuren binnen de dan geldende coronamaatregelen. Het college ziet de terrasuitbreiding als een steunmaatregel en is voornemens geen precariobelasting (een vergoeding voor het gebruik van openbare gemeentegrond) te heffen voor het plaatsen van een tijdelijk terras in de openbare ruimte of dit op andere wijze te compenseren. Dit wordt komende tijd nader uitgewerkt.

Horecaondernemers moeten een akkoordverklaring van de gemeente ontvangen voor het plaatsen van tijdelijke terrassen. De tijdelijke terrasruimte betreft maximaal een verdubbeling van het aantal vierkante meters terras dat een horecagelegenheid normaal heeft. De gemeente maakt maatwerk mogelijk bij de tijdelijke terrasuitbreiding van de horeca-inrichtingen. De horecaondernemer moet het plaatsen van terrassen afstemmen met de buurt, want leefbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid moet met de tijdelijke terrasuitbreiding gegarandeerd zijn.

De openbare ruimte heeft verschillende andere functies naast het gebruik als terrasruimte. Mocht er te weinig ruimte zijn om een evenement en tijdelijke terrasuitbreiding gelijktijdig te laten plaatsvinden, dan krijgen evenementen voorrang. Tijdens een evenement kunnen per straat beperkingen worden gesteld aan het tijdstip waarop de tijdelijke terrassen uitgestald kunnen worden vanwege de openbare orde en veiligheid. Een horecaondernemer wordt daarover dan tijdig geïnformeerd door de gemeente.