Gemeente: geen bevoegdheden om buitenreclames te verbieden

Gouda – De gemeente Gouda heeft geen bevoegdheden om reclames uit te sluiten, als mensen daar aanstoot aan nemen. Dit schrijft het College in reactie op een motie van 9 december van de gemeenteraad. Om de inhoud van reclameborden te kunnen aanpassen moet het contract met de uitbater worden opengebroken, aldus het College. Dit heeft financiële gevolgen.

De gemeenteraad had per motie gevraagd om twee zaken uit te zoeken; of de omvang van de borden aangepast kan worden en of bepaalde typen reclames uitgesloten kunnen worden. Het antwoord is op beide volmondig nee.

Gouda zegt dat de ‘consessiehouders’, oftewel de uitbaters van de reclames, zich houden aan de Nederlandse Reclame Code. Landelijk kijkt die commissie welke reclames wel en welke niet acceptabel zijn, met het oog op misleiding en goede zeden bijvoorbeeld. Verder zijn er richtlijnen, zoals die van de Alcoholcode, die Gouda heeft besloten te volgen in de concessie.

Toetsende rol
De gemeente zegt buiten de geldende wet en regelgeving niet te kunnen sleutelen aan de getoonde reclames. Ze heeft ‘geen bevoegdheden’ en ‘als de gemeente dit wel zou overwegen, dient het contract met consessiehouders open gebroken te worden’. Dit heeft de nodige financiële gevolgen. Bovendien stelt de gemeente geen personeel te hebben om de toetsende rol op zich te nemen, waarmee reclames binnen- of buitengesloten worden.

Begin december vroeg Christenunie/SGP in Zuidplas nog om een verbod van Second Love reclames. Mensen die aanstoot nemen aan reclames kunnen hun klacht indienen via de klachtenregeling van de Reclame Code Commissie (RCC).