Boekje van Weeshuis naar Ziekenhuis populair onder de Gouwenaar

Burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda met auteur Theo Lucas

Gouda – Het boek ‘Van Weeshuis naar Ziekenhuis’, dat in oktober 2021 werd gelanceerd, blijft geliefd bij de Gouwenaar. Het boek over het Sint Jozefpaviljoen vertelt naast de rijke geschiedenis van het pand, ook verhalen over de bewoners ervan. Wezen, nonnen, gewonde soldaten en de oude van dagen. Het Sint Jozefpaviljoen herbergt een schat aan persoonlijke verhalen. Gouwenaars bestelde massaal het boek en is in het nieuwe jaar nog altijd populair. 

Schrijver Theo Lucas volgde vanaf 2018 met zijn camera de transformatie van het Sint Jozefpaviljoen van ziekenhuis tot zorghotel, maar tekende ook de historie van het gebouw en de ziekenzorg in Gouda op vanaf 1850. Het boek over het paviljoen vertelt ook verhalen over de bewoners ervan. Wezen, nonnen, gewonde soldaten, oude van dagen… Het Sint Jozefpaviljoen herbergt een schat aan persoonlijke verhalen. Een aantal van deze verhalen is bewaard gebleven.

Theo: ‘Tijdens mijn zoektocht naar informatie kwam ik in gesprek met dr. Van der Heijden, een gepensioneerd arts van het Groene Hart Ziekenhuis die destijds de fusie van het Jozef Paviljoen met het Bleuland ziekenhuis tot GHZ in goede banen leidde. Hij wees me op het bestaan van een aantal unieke dagboeken, waarin de nonnen die woonachtig waren in het Sint Jozef Paviljoen de bombardementen van 1944 optekenden. Dit zijn unieke, historische documenten die ongelooflijk precies omschrijven hoe men deze angstige tijden beleefde en van wie men afscheid moest nemen.’

 Het boek is hier te bestellen.