Al vóór de verkiezingen een nieuwe wethouder in Gouda

Gouda – Het is geen algemeen gebruik dat redelijk kort voor de verkiezingen een nieuwe wethouder al in functie treedt. Niet zozeer om wat er in de paar maanden voor de verkiezingen nog gedaan kan worden, maar wel vanwege de risico’s die aan zo’n vroegtijdige start verbonden zijn. Wat bijvoorbeeld als hij buiten het nieuwe college valt?

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat de beoogd opvolger van Hilde Niezen zich nu al bij de huidige wethouders heeft gevoegd. Waarschijnlijk kon Niezen niet wachten om haar nieuwe baan op te pakken en hebben de overgebleven wethouders het te druk om enkele maanden het werk van Niezen er tijdelijk bij te doen. Hoe dan ook, Michel Klijmij-van der Laan is uitermate vriendelijk door het college onthaald, zodat hij nu al aan een schoon, groen en toekomstbestendig Gouda mee kan gaan werken.

Klijmij-van der Laan komt met de nodige bagage binnen
Op de eerste plaats is hij bekend met de stad en was al eerder als raadslid actief voor GroenLinks. Als aftredend leraar zegt hijzelf dat je constant scherp moet zijn om  zowel op inhoud als sociaal vlak sterk in je schoenen te staan. Toen nog tussen de pubers en nu dus tussen de Gouwenaars. Als geboren Gouwenaar weet hij inmiddels waar de schoen wringt. Bovendien heeft Hilde Niezen het probleem bodemdaling duidelijk op de kaart gezet en kan Klijmij-van der Laan zich hier flink in vastbijten. Zoals velen zal ook hij wel te maken hebben gehad met een zakkende tuin en de daaruit voortvloeiende ophoging.

Is hij alleen optimistisch en bevlogen of ook opportunistisch?
Om vóór de verkiezingen al als wethouder van GroenLinks te beginnen zal wel betekenen dat hij overtuigd is om ook na de verkiezingen als wethouder voor deze post in aanmerking te komen. Dat is echter niet met zekerheid te zeggen en wellicht compenseert hij die onzekerheid met een dosis optimisme. Maar het kan ook anders lopen, want de politiek of beter gezegd de kiezer, is op dit moment erg onvoorspelbaar. Als de politieke partijen na de verkiezingen flink door elkaar zijn gehusseld zou er zo maar een andere coalitie kunnen ontstaan. En stel dat GroenLinks daar dan geen deel meer van uitmaakt? Waarschijnlijk wordt dit denkbeeld door de nieuwe wethouder opportunistisch benaderd. En houdt hij er rekening mee dat wat kiezers van de zich zelf opgeblazen SP als alternatief voor GroenLinks gaan kiezen. Socialistisch en Links kunnen normaliter door één deur.

Maar wat gaat het Gouda kosten als Klijmij-van de Laan buiten de coalitie valt?
Dan ontvangt de ex-wethouder een zogenaamde Appa-ontslaguitkering. Omdat een wethouder niet onder de WW valt, heeft een oud-wethouder geen recht op een WW-uitkering. De ervaring leert dat het vormen van een college veel tijd in beslag neemt. Stel dat er op 1 juni 2022 een nieuw college is waarvan Klijmij-van der Laan geen deel uitmaakt, dan dient Gouda hem 2 jaar wachtgeld uit te keren. Belastbaar loon in die periode, bijvoorbeeld uit inkomsten als raadslid, worden op het wachtgeld in mindering gebracht. Hoe dan ook, als hij geen wethouder wordt moet Gouda het rechtmatige deel van het wachtgeld betalen. De uitkering bedraagt het eerste jaar 80% en daarna 70% van de laatstelijk genoten wedde, vermeerderd met de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering.

De verkiezingen worden dus extra spannend voor zowel de wethouder als voor de kas van de gemeente Gouda. Maar misschien wint zijn opportunisme. De tijd zal het leren.